Februaristaking in de Indische Buurt

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Begin februari 1941 intensiveren de Amsterdamse Nationaal-Socialisten hun acties tegen de Joodse bevolking. Horecaondernemers worden massaal door leden van N.S.B., N.S.N.A.P. en W.A. gedwongen bordjes met ‘Joden niet gewenst’ op te hangen. Ook tracht men groepsgewijs met geweld Joodse passagiers uit de tram te gooien en zoekt men confrontatie met politieke tegenstanders. Op 7 februari worden overal in de stad ruiten van Joodse zaken ingegooid. De spanning begint op te lopen. Ook in de Indische Buurt is de W.A. actief.

Op zaterdag 8 februari 1941 zijn er diverse relletjes in de stad tussen met de Volk en Vaderland colporterende N.S.B.-ers en mensen van de Unie, die hun eigen propagandabladen aan de man trachten te brengen. Ina Steur uit de Halmaheirstraat schrijft in haar dagboek:

Balorig kopen Alie en ik een Unie-krant en steken die tussen onze riem. Hiermee gewapend lopen we door de Javastraat en de Dapperstraat. Onderweg naar huis zien we twee NSB’ers op de fiets. Een komt er naast ons rijden en begint een praatje. Als hij bij de straat is waar hij moet zijn, groet hij ons. Wij roepen voor de lol ‘Houzee’. Maar hij denkt dat we het menen en steekt fanatiek zijn poot uit. ‘Houzee’. Alie gooit er snugger bovenop: ‘Ja, met de lekke boot’. Het slaat nergens op en of de man het hoort, weet ik niet maar wij lachen ons slap en gooien het Unie-blad achter zijn rug om met een grote boog de goot in.

Op zondagmiddag 9 februari komt het tot ernstige onregeldheden rond het Rembrandtplein, Waterlooplein en Jodenbreestraat. Een groep van enige honderden W.A.-ers, waarbij aangesloten ook Duitse militairen, valt café’s binnen om Joden naar buiten te slaan, en gooit op grote schaal winkelruiten in. Joodse woningen worden inmiddels verdedigd door leden van boksclub Maccabi. Omdat de Amsterdamse politie niet in staat is het geweld te keren, tracht men tot een eigen verdedigingsorganisatie te komen, waaraan ook niet-Joodse Amsterdammers deelnemen, met name afkomstig uit de Jordaan.

Na vergelijkbare taferelen op maandag 10 februari komt het tenslotte op dinsdagavond 11 februari tot een zeer ernstig treffen tussen ongeveer 40 W.A.- en S.S.-mannen en de menigte. W.A.-man Hendrik Koot raakt hierbij dodelijk gewond. Alhoewel de werkelijke doodsoorzaak ernstig hoofdletsel is, verkondigt de N.S.B. in haar diverse publicaties dat Koot op beestachtige wijze vermoord zou zijn: neus en oren zouden door Joden zijn afgebeten; definitieve doodsoorzaak zou het doorbijten van het strottehoofd zijn geweest. Volgens anderen zou een Jood zich in het gezicht van Koot vastgebeten hebben; Rauter tenslotte schreef aan Himmler dat een Jood de slagader van Koot doorgebeten had om diens bloed te kunnen uitzuigen.

Direct volgen Duitse represaillemaatregelen. De Jodenhoek wordt hermetisch van de buitenwereld afgesloten en er wordt een Joodse Raad (‘Judenrat’) ingesteld. Verdere represailles worden aangekondigd. W.A.-ers, N.S.N.A.P.-ers en N.S.B.-ers vervolgen inmiddels hun acties in de rest van de stad, waaronder het ingooien op zaterdag 15 februari van de ruiten bij de Joodse ijssalon ‘Koco’ in de van Rijnstraat. Wanneer woensdag 19 februari wederom een aantal leden van de Grüne Polizei aan de deur van deze ijssalon staat, wordt door de eigenaar geschoten. Deze schietpartij wordt door de Duitse bezetter zeer zwaar opgenomen.

Als represaillemaatregel worden nu op zaterdag 22 februari in de Jodenhoek 425 Joden opgepakt en afgevoerd naar concentratiekampen in Duitsland. De Duitsers treden zeer bruut op; het tot dan toe uit tactische overwegingen gehandhaafde fatsoensmasker is daarmee in één keer gevallen. De Amsterdamse bevolking is verbijsterd door het geweld tegen een deel van haar bevolking en bezint zich op tegenmaatregelen. Het is met name de illegale C.P.N., niet alleen zeer actief onder de gemeentewerkers maar ook onder de fabrieksarbeiders, die de aanzet geeft tot een grootschalige staking tegen de Jodenvervolging, die dinsdag 25 februari uitbreekt en woensdag 26 februari nog een staartje kent.

Die zaterdag zijn er rellen in de stad en ook in de Indische Buurt. Ina Steur schrijft in haar dagboek:

Opnieuw zijn er relletjes. In de Javastraat en in de Linnaeusstraat. Er wordt stevig gevochten. In de Javastraat krijgen de NSB’ers verschrikkelijk op hun kop. Een NSB’er wordt met een kettinkje op zijn oog geslagen. Het oog bungelt op zijn wang en de man valt flauw. Even later staat er een Rode Kruiswagen naast hem en meteen wordt de wagen omsingeld door de NSB’ers. Ze tillen de man op de brancard en rijden met hem weg, nagejouwd door de Amsterdammers.

De Indische Buurt raakt een paar dagen later, op dinsdagochtend 25 februari, al vroeg op de hoogte van de start van de Februaristaking, omdat op station Muiderpoort een communistische actievoerder, Frans Lavell, al om een uur of 6 ‘s ochtends de werkverschaffingsarbeiders, die daar op de trein naar Amersfoort staan te wachten, weet te overtuigen in staking te gaan en niet in de trein te stappen. Ook een van het Centraal Station afkomstige trein met werkverschaffingsarbeiders, die korte tijd later een tussenstop maakt op Muiderpoort, stroomt leeg. Aansluitend blokkeren ongeveer 200 stakers korte tijd het station, zodat niemand de treinen meer kan bereiken. Na enige drang worden ze met zachte hand door de politie verwijderd.

Alhoewel het treinverkeer vanuit De Rietlanden slechts korte tijd wordt onderbroken, komt het Amsterdamse tramverkeer door het moedig optreden van communistische gemeentewerkers (o.a. Piet Nak) praktisch geheel tot stilstand. Ook in de Indische Buurt rijdt er geen tram meer, zodat veel kantoorpersoneel niet meer in staat is het werk te bereiken. In de loop van de ochtend komen daarnaast de arbeiders die werkzaam zijn in de grote fabrieken in Amsterdam Noord en altijd ‘s ochtends zeer vroeg op stap gaan, langs de Plantage Kerklaan weer teruggewandeld naar de Indische Buurt. Met name grote maatschappijen als de Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij en de Nederlandse Dok Maatschappij liggen volledig plat. Werkspoor wordt om half elf gesloten. Ook andere grote werkverschaffers voor de arbeiders in de buurt sluiten hun poorten: de N.V. Hollandia Kattenburg & Co., de Draka, de Amsterdamse Droogdok Maatschappij, de Kromhout Motoren Fabriek en Verschure’s Machinefabriek. Ook in de industrie in de buurt zelf wordt gestaakt, waaronder bij de Amsterdamse Huiden Club aan het Zeeburgerpad, waar ruim honderd arbeiders het werk neerleggen.

De hele dag zijn grote groepen mensen op straat. Er heerst een feestelijke stemming en vooralsnog grijpt de Duitse bezettingsmacht, die deze staking in het geheel niet aan had zien komen, niet in. Wel komt het regelmatig tot opstootjes. Hierbij valt in de Javastraat een dode. Een winkelier in aardappels die ondanks de staking op het Dapperplein zijn zaak opendoet, wordt door de menigte gedwongen de deuren weer te sluiten. Ook worden bij N.S.B.-ers de ruiten ingegooid. Voor de Amsterdamse bevolking is de staking een groot succes. Men bereidt zich voor op een tweede stakingsdag, maar inmiddels worden maatregelen genomen. Zo kondigt de burgemeester van Amsterdam ontslag aan voor stakers en verzamelen de Duitsers troepen, die aan het eind van de dag de stad intrekken.

Alhoewel leden van de illegale C.P.N. proberen woensdagochtend 26 februari wederom het uitrijden van trams te beletten, gaan de meeste chauffeurs – ook uit vrees voor ontslag – weer rijden. Bijna alle ambtenaren hervatten die morgen het werk. De grote bedrijven in Noord blijven dicht, maar in een aantal wordt het werk hervat. Tevergeefs probeert een menigte van 200 personen die ochtend op de Zeeburgerdijk werkwilligen te beletten zich weer naar het werk te begeven. Zij worden door de politie uiteengejaagd. Op verschillende manieren probeert men in de Dapper- en Indische Buurt het tramverkeer te beletten. Zo worden voorwerpen op de rails gelegd, wissels onklaar gemaakt en zet men de putdeksels overeind. Op de Zeeburgerdijk komt door een storing het tramverkeer geheel stil te staan, waarbij door de Duitse politietroepen geschoten wordt. In de Molukkenstraat wordt door het publiek, onder leiding van C.P.N.-voorman Frans Lavell (1913-1998) een bijwagen van lijn 11 uit de rails gelicht. Uit het dagboek van Ina Steur:

Het is twaalf uur als ik een geweldig kabaal hoor. Ik vlieg naar buiten, de hoek om naar de Molukkenstraat. Daar tref ik een geweldige volksoploop. Wat hier aan de hand is? Een stel jongens en mannen is een tram aan het oplichten. Gauw ga ik er tussen staan en help mee met alle kracht die in me is. Ik duw mezelf bijna uit het lid. Dan, ja hoor, heel langzaam gaat de tram omhoog en plof, daar ligt ie, met conducteur en al, in nauw contact met Moeder Aarde. […] Ik verstop me in het portiek van een winkel, en heb goed zich op wat er verder gebeurt. Er komt een auto aanstormen met twaalf van die gasten van de Gruene Polizei erin. Met het geweer in de aanslag springen ze uit de wagen, rennen de Insulindeweg op en schieten op denkbeeldige daders.

De politie grijpt drie raddraaiers, waarvan er twee ‘werden geschopt en geslagen, zodat het bloed hun over het gezicht liep’. De echtgenote van Lavall haalt herinneringen op in het boek Lloyd Hotel van Annette Lubbers.

Mijn man was hoofd van de afdeling Indische buurt van de Communistische Partij. Met zestien man hadden ze een tram omgegooid in de Molukkenstraat, Daarna kwamen ze allemaal bij mij binnen. Ik vroeg ze hoe ze het in hun hoofd haalden om met zijn allen bij ons, wij waren bekende communisten, in huis te komen. Diezelfde ochtend had ik nog een groot pak van De Waarheid bij ons gebracht. Ik was gelukkig zo wijs om die in de vuilnisbak te gooien. Er woonden veel N.S.B.-ers bij ons in de Eerste Atjehstraat. We moesten erg op onze tellen passen. Dus ik zei: “Jongens, jullie moeten weg. Ga niet allemaal tegelijk maar één voor één.” En zo zijn ze gegaan. Dat duurde natuurlijk even. Toen de laatste weg wilde, Jan van Dijk, kon hij er niet meer uit. De overvalwagen stond al voor de deur. Hij en mijn man zijn geslagen, geschopt van de ene kant van de hal naar de andere kant. Ze hebben met acht man sterk en met geweren het huis doorzocht. Dat pak kranten hebben ze niet gevonden.

Lavell wordt afgevoerd naar het Lloyd Hotel en krijgt vier jaar gevangenisstraf, die hij voornamelijk in Duitsland, in Siegburg doorbengt.

Ondanks de onrust verloopt de staking die 26e februari. Het tramverkeer is vanaf ca. 13.30 uur weer volledig onder controle van Amsterdamse en Duitse politie, die over de wagens verdeeld worden en mee de stad doorrijden. De Waffen-SS verspreidt zich door de stad en de Duitsers gaan tot tegenmaatregelen over. Vergaderingen van stakers worden verstoord en regelmatig wordt de straat schoongeschoten. Hierbij vallen in de gehele stad ruim dertig slachtoffers. Aan het eind van de middag neemt de Duitse Wehrmacht de uitvoerende macht in de stad geheel van de politie over. De doodstraf wordt aangekondigd voor personen die het de volgende dag wagen wederom aan het staken te gaan.

Op 27 februari gaat Amsterdam weer aan het werk. In de verdere loop van de week worden ca. 200 vermoedelijke aanstichters van de staking gearresteerd en in bewaring genomen in het Lloyd-Hotel aan de Oostelijke Handelskade. Hierbij vinden ernstige mishandelingen plaats. Verscheidene personen worden – onder toejuiching van de N.S.B.-persorganen – in de eerste helft van maart gefusilleerd. Ook vallen vele ontslagen. Op 12 maart kondigt Seyss-Inquart de verordening af ‘tot verwijdering van Joden uit het bedrijfsleven’. Er volgen hierop geen nieuwe stakingen meer. Het verzet is grotendeels gebroken. De Joodse bevolking van Amsterdam zal in de loop van enkele jaren voor verreweg het grootste deel worden afgevoerd naar Midden Europa om daar in vernietigingskampen vermoord te worden.

ANDERE ARTIKELEN:

2016 Oproep Steun voor elkaar
2016 Teruggaan of blijven?
2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes
2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein
2016 Interview met Mustapha Khaddari
2016 Interview met Jan Beerenhout
2016 Interview met Ahmed Marcouch
2016 Interview met Ahmed El Mesri
2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen
2016 Het verloren gaan van idealen
2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden
2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging
2016 Boeken in de Javastraat
2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen
2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka!
2016 Bekende Indische Buurters
2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein
2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein
2011 Cameratoezicht
2009 Radicalisering
2004 Gevoelens van onveiligheid
2004 Belwinkels in de Javastraat
2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt)
2000 De wisselwoningen
1994 Reality-serie Bureau Balistraat
1997 Verslaafde schiet twee agenten neer
1996 Ulu Camii
1995 An Nasr Moskee
1993 De moord op Andre Hartman
1992 Nordholt doet grote hashvangst
1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen
1985 Buikschot
1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat
1982 Horrorhuis aan de Kramatweg
1981 Anti-Fascisten tegen Amicales
1980 Enige kraakkranten
1979 Kraakgroep Indische Buurt
1979 De Buurtwinkel
1978 De pyromaan van de Soembawastraat
1978 Anarchistisch Nonnen Front
1977 Heroine
1977 Familiedrama leidt tot hamermoord
1976 Linkse actie
1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt
1974 Buikschot uit noodweer
1973 Experiment genezing
1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet
1972 Het urinoir aan de Valentijnkade
1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt
1970 BB - weg ermee!
1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis
1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland
1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat
1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs
1965 Outsiders in de Archipel
1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt
1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat
1964 Moord in de Perlakstraat
1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening
1960 Ernstig tramongeval
1960 Ontploffing op het Ceramplein
1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade
1958 Boenen ter ere Gods
1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel
1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat
1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel
1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme
1952 Hand verloren aan de Riouwstraat
1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt
1950 Overtreding van het hamsterverbod
1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga
1949 Wielerronde Indische Buurt
1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat
1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt
1948 Waarheidswinkel
1946 Herbegraving Jelle Posthuma
1945 Meester Padding
1945 Ontspanningsvereniging Flevo
1945 Schietpartij op de Dam
1945 Katja, beul van Vught
1944 Hongerwinter
1943 N.S.B.-ers
1943 Bommen op de Eltheto!
1942 Max Blokzijl spreekt
1942 Jeugdstorm marcheert!
1942 Zum Stehlen ausgeschickt
1941 Moord in de Javastraat
1941 Februaristaking in de Indische Buurt
1941 De Veemarkt veroverd op de Joden!
1941 W.A. actief in de Javastraat
1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt
1941 Ds. Tonnon
1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein
1940 Bommen op de buurt
1940 Zwartepoorte kampioen...
1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam
1940 Oorlog in de Indische Buurt
1939 Shell Sportpark
1939 Pontificale hoogmis
1938 Het oude Zeeburg verdwijnt
1937 Jeugddag Indische Buurt
1937 Tuchteloze jeugd
1937 Razzia in de Padangstraat
1936 RK vroedvrouwen
1936 Revolutiebouw
1935 Fietsplaatjes
1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk
1935 De Rimboe wordt Huize Ambon
1935 Don Bosco-huis
1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg
1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen
1934 Weigering Wilhelmus te zingen
1933 Het Thälmann-huis
1933 Pastoor van der Wiel
1933 Drie Duitsers
1933 Gered uit de greep van Hitler
1933 Clubgebouw Archipel
1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes
1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat
1932 Liefdestwist?
1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat
1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat
1932 Brief van een Roomsch kameraadje
1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt
1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat
1931 Rotte vis
1931 Iepen
1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer
1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P.
1931 Brand in de Javastraat
1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis
1931 Het massaal spreekkoor
1930 De Nederlandse vlag misbruikt
1930 Het jonge Pieter Jellen-werk
1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost
1930 Joyriding
1930 Politietoezicht
1930 Gereformeerd
1930 De markt in de Javastraat
1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt
1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk
1929 Lourdes
1929 Vrijgekocht door missievriendjes
1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat
1929 Moord in de Gerardus Majella
1929 Venters zien geen uitweg
1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat
1928 Niasplein wordt Makassarplein
1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento
1928 Rechouwous-jeugd op stap
1928 Gebouw de Schakel
1928 Blind
1927 Buurtvereniging Ceram
1927 Verzuiling in het jeugdwerk
1927 Onmin in de Boetonstraat
1927 Bakkers
1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool
1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt
1926 Afsluiting van de Diemerdijk
1926 Schutting
1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein
1926 Het lokaal van het Leger des Heils
1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk'
1925 Het Zeeburgerdorp
1925 Demping van de Polderwetering
1925 Wijding
1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt
1925 Geen man, geen cent voor het leger
1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61
1925 Groepsgebouw de Toorts
1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist
1924 Elthetokerk, bouw en opening
1924 Nieuwe straten
1924 De aanleg van de Riouwstraat
1924 Winkelweek Indische Buurt
1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat
1922 Premiewoningen voor arbeiders
1921 Een jongen, die een meisje bleek
1921 De storm
1921 Het Java-Kwartier
1921 Christelijke propaganda
1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij
1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig
1919 Moord in de Djambistraat
1918 Brand bij café Koopmans
1918 De aanleg van het Zuiderzeepark
1917 Broodoproer en revolutie
1917 Militairen maken de buurt onveilig
1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk
1916 Zeeburgerkermis
1916 Onteigening bouwgronden
1915 Slaat den smeris dood
1914 Mene Tekel
1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex
1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk
1913 Nieuwe tramplannen
1913 Het Bavohuis
1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren
1911 De Berlageblokken
1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat
1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1911 Nieuw stratenplan
1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat
1909 De communistische Indische Buurt
1908 Jacob Pierik verdrinkt
1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
1907 Smit springt uit het raam
1906 Stadstrand
1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk
1905 Balistraat 48
1905 Fietsverbod
1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk
1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt
1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep
1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis"
1903 Nieuw Muiderpoortstation
1903 Kinderlokker
1903 Moord in de Celebesstraat
1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein
1903 Politie in de Indische Buurt
1903 Dagpauwoog
1902 Een tramritje
1902 Arabieren
1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat
1902 Relletjes in de Javastraat
1902 Illegaal caféwezen
1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse
1901 De wielerbaan
1900 Bierdrinkende jeugd
1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat
1899 Snorrende kogel
1897 Floretstoot door het hoofd
1897 Bouw van de Indische Buurt
1895 De lijnbaan
1894 Halte Zeeburgerdijk
1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort
1891 Vingertop
1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk
1889 De tramomnibus
1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk
1887 Hotel Zeeburg
1886 Het tweede abbatoir
1886 Ergerlijk dronkemanstoneel
1882 Een dierenvriend
1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk
1881 Onzedelijke taferelen
1881 Een drankzuchtig hoekje
1880 Ringslangen
1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat
1877 Een wandeling
1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk
1877 Verplaatsing van de Veemarkt
1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg
1804 Harddraverij
1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE
1756 Runderpest in Zeeburg
1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk
1739 Een vondeling aan de Hogedijk
1733 Paalworm
1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond
1714 Opening Joodse begraafplaats
1681 Verslibbing
1663 Herberg Zeeburg
1651 De Zeeburgerdijk breekt door
1647 Herberg 't Vosje
1631 Watermolen en gemaal
1563 Mijlpaal
1328 Outersdorp
1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s