De Communistische Indische Buurt

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

De communistische beweging krijgt in Amsterdam vorm nadat in 1909 een splitsing in de S.D.A.P. plaatsvindt, en de (marxistische) Sociaal-Democratische Partij wordt opgericht, met als voorgangers David Wijnkoop, Jan Ceton (op dat moment resp. voorzitter en secretaris van afdeling III van de S.D.A.P. (Amsterdam Oost) en Willem van Ravesteyn (Rotterdam). Hun blad is De Tribune.

Alhoewel Wijnkoop en Ceton beiden in het oostelijk deel van Amsterdam wonen, is er in eerste instantie nog weinig sprake van communistische activiteiten in de Indische Buurt. Wel besluit de partij in eerste instantie in Amsterdam uitsluitend in districten III (Amsterdam Oost, Wijnkoop) en IX kandidaten te stellen voor de verkiezingen. Deze eerste verkiezingen voor District III in 1909 verlopen overigens desastreus voor Wijnkoop. Waar de S.D.A.P. met kandidaat Troelstra 4.680 stemmen behaalt, krijgt Wijnkoop, na de liberale Mr. G.A van Hamel (2.507 stemmen) en A.R.-kandidaat J. Huizinga (2.172 stemmen) als vierde en laatste slechts 159 stemmen. Wel weet Wijnkoop door die 159 stemmen de absolute meerderheid voor Troelstra in het district te voorkomen, en dat wordt hem dan weer door de S.D.A.P.-stemmers kwalijk genomen.

De partij inmiddels is niet van plan bij de pakken te gaan neerzitten. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van juli 1909 stelt Wijnkoop zich wederom kandidaat voor District III. Nu is niet Troelstra S.D.A.P.-kandidaat, maar een relatief onbekende Amsterdammer, dhr. Gulden. De S.D.A.P. triomfeert inmiddels en houdt in De Tunnel, hoek Borneostraat/Celebesstraat, een vergadering voor de Indische Buurt, waarop A.R.-arbeiders massaal aangegeven zouden hebben op Gulden te zullen stemmen bij gebrek aan een A.R.-kandidaat. En inderdaad, ditmaal behaalt Gulden 4.722 stemmen, en Wijnkoop maar 145. Gulden is gekozen en het avontuur met de S.D.P. lijkt vroegtijdig aan zijn einde te komen. In District IV, waar hij zich ook kandidaat gesteld heeft, haalt Wijnkoop zelfs maar 29 stemmen.

De S.D.P. begint zijn heil nu – onder de onvermoeibare leiding van Wijnkoop – voorlopig te zoeken in debatavonden met klein links door het hele land (vrije socialisten en anarchisten) en presenteert zich als het alternatief voor het revisionistisch S.D.A.P. Ook begint de partij cursussen te geven en de Tribune te verspreiden door colportage.

Zo gaat op vrijdag 11 juli 1911 David Wijnkoop met collega Loopuit ter gelegenheid van de komende Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen in de Indische Buurt de huizen langs. Hij heeft zich wederom kandidaat gesteld, voor District III en voor District IX. De S.P.D. krijgt in die periode al wat meer sympathieke belangstelling van de arbeiders, door het ageren tijdens de Zeeliedenstaking, die leidt tot de beruchte Bloednacht van Kattenburg. Alhoewel over de uitslag niet gejuicht kan worden, lijkt er toch een zekere kentering te hebben plaatsgevonden en behaalt Wijnkoop in District III nu 357 stemmen, waarvan 47 in de Indische Buurt. In District IX zijn dat er 198. Voor District III wordt overigens met overweldigende meerderheid de S.D.A.P.-er De Miranda gekozen.

Bij de landelijke verkiezingen van 1913 daalt het aantal S.D.P.-stemmen in District III weer tot een schamele 177. Gedurende de Eerste Wereldoorlog begint de partij echter sterk te groeien, met name vanaf de Russische Revolutie. De wijziging in het kiesstelsel – alle mannen mogen nu stemmen – zorgt ervoor dat de S.P.D. in 1918 zelfs twee kamerzetels behaalt, waarvan één ingenomen zal worden door Wijnkoop. Ook in de Indische Buurt groeit de invloed van de partij snel. Vanaf het doorzetten van de crisis in de jaren dertig stabiliseert het percentage communistische stemmers in de buurt op ca. 20% van de stemmen. en de C.P.N. is in 1946, vlak na de Tweede Wereldoorlog, zelfs even de grootste partij in de Indische Buurt met 43% van de stemmen.

Zoals gezegd is de partij in eerste instantie niet erg zichtbaar in de Indische Buurt. Wel tracht de partij bij gelegenheid te ageren, bijvoorbeeld bij de broodrellen van 1918 en door het verspreiden van pamfletten. Een eigen hoofdkwartier in de Indische Buurt heeft de partij, die vanaf 1918 Communistische Partij Holland (C.P.H.) heet, dan nog niet. Wel wordt in ieder geval vanaf 1926 de Tribune regelmatig door colportage in de buurt verspreid en is er sprake van een lokale kindergroep. Pas vanaf 1927 zijn er C.P.H.-vergaderingen in de buurt bekend, die in eerste instantie – vanuit de sectie Eilanden – in het S.D.A.P.-bolwerk De Tunnel worden gehouden en in Café Insulinde aan het Ambonplein. Belangrijkste spreker is Leen Seegers. In 1927 ontstaat ook de C.P.H.-sectie Eilanden-Indische Buurt. Rond 1930 laat de C.P.N. het oog definitief op De Rimboe op Ambonplein 20-22 vallen, de opvolger van Café Insulinde op hetzelfde adres. Incidenteel vergadert men in de jaren dertig behalve in De Rimboe ook nog in “De Tunnel”, dat in ieder geval nog in 1953 bekend is, en met name ook in de Archipel aan de Minahassastraat.

De partij – waarvan het brochureagentschap Amstel zich begin jaren dertig vestigt op Solostraat 3-I – begint zich steeds nadrukkelijker te manifesteren in de buurt en organiseert in 1930 en 1931 een aantal zeer goed aanslaande protestbijeenkomsten op het Ambonplein. De Rimboe is de uitvalsbasis en ook bij het stempellokaal op het Ambonplein worden, al dan niet door gelieerde organisaties, de nodige acties gevoerd. Wanneer vanaf 1933 de N.S.B. zich in de buurt begint te manifesteren, gaat de C.P.H. tot grootschalig optreden over, om deze partij uit de buurt te weren, met name ook omdat de N.S.B. er in slaagt de C.P.H. uit haar bolwerk op het Ambonplein te verdrijven door het bieden van een hogere zaalhuur aan de exploitante, waarover hieronder meer. De C.P.H. komt voortaan samen op een steenworp afstand, in het al eerder incidenteel gebruikte gebouw De Archipel aan de Minahassastraat, dat tot ver na de Tweede Wereldoorlog de uitvalsbasis zal blijven. In de jaren dertig zet de C.P.H. – later C.P.N. – zich nog sterk af tegen de andere zuilen in de Indische Buurt, zoals de Rooms Katholieken en het Leger des Heils, en laat zich van haar subversieve zijde zien door onder andere het opvangen van illegale Duitse politieke vluchtelingen. In de Tweede Wereldoorlog speelt de C.P.N. een grote en grootse rol bij de Februaristaking, die ook in de Indische Buurt tot ongeregeldheden leidt en door de partij na de oorlog periodiek nadrukkelijk herdacht zal worden.

Na de Tweede Wereldoorlog wordt door de C.P.N. in de buurt een veel gematigder, meer integratieve koers gevaren, waarbij de Waarheid – die uiteraard verkrijgbaar is bij de diverse Waarheidswinkels in de buurt – zich het aanzien tracht aan te meten van een gezellig, hoewel wat paternalistisch buurtkrantje. Bekende buurtgenoot Ger Harmsen sluit zich in 1947 bij de partij aan. De partij neemt het – net als voor de Tweede Wereldoorlog – weer sterk op voor dienstweigeraars en pleit voor loslating van Nederlands Indië. De interne machtstrijd na de dood van Stalin, die door Paul de Groot gewonnen zal worden en tot een verdere verstarring van de partij zal leiden, kent ook in de Indische Buurt zijn slachtoffers. Begin jaren zestig wordt trouwens veel gedemonstreerd met als eindpunt het Javaplein: vaak voor vrede en tegen Nederlandse bewapening en kolonialisme.

Vanaf halverwege de jaren zestig is het vooral de verkrotting van de buurt die de aandacht van de C.P.N. heeft. De partij heeft hierin een lange geschiedenis en protesteert al regelmatig tegen huurverhogingen vanaf de jaren twintig en volgt eind jaren dertig nauwlettend het drama met de verzakkingen op het Ambonplein. Langzaam maar zeker begint de partij vanaf eind jaren zeventig uit beeld te raken. Nieuwe actievoerders van diverse pluimage werpen zich op; de partijgebondenheid is echter aan het verdwijnen. De C.P.N. neemt deel aan de buurtwinkel en weet zich zo in het welzijnswerk een eigen plek te verwerven, tracht zich te verzwageren met migrantenorganisaties en voert met name samen met de KMAN actie tegen de Amicales. De partij zal uiteindelijk in 1991 opgaan in GroenLinks.

ANDERE ARTIKELEN: 2018 Aanzet voor een geschiedenis van de Marokkaanse Indische Buurt 2016 Oproep Steun voor elkaar 2016 Teruggaan of blijven? 2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes 2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein 2016 Interview met Mustapha Khaddari 2016 Interview met Jan Beerenhout 2016 Interview met Ahmed Marcouch 2016 Interview met Ahmed El Mesri 2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen 2016 Het verloren gaan van idealen 2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden 2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging 2016 Boeken in de Javastraat 2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen 2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka! 2016 Bekende Indische Buurters 2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein 2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein 2011 Cameratoezicht 2009 Radicalisering 2004 Gevoelens van onveiligheid 2004 Belwinkels in de Javastraat 2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt) 2000 De wisselwoningen 1994 Reality-serie Bureau Balistraat 1997 Verslaafde schiet twee agenten neer 1996 Ulu Camii 1995 An Nasr Moskee 1993 De moord op Andre Hartman 1992 Nordholt doet grote hashvangst 1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen 1985 Buikschot 1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat 1982 Horrorhuis aan de Kramatweg 1981 Anti-Fascisten tegen Amicales 1980 Enige kraakkranten 1979 Kraakgroep Indische Buurt 1979 De Buurtwinkel 1978 De pyromaan van de Soembawastraat 1978 Anarchistisch Nonnen Front 1977 Heroine 1977 Familiedrama leidt tot hamermoord 1976 Linkse actie 1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt 1974 Buikschot uit noodweer 1973 Experiment genezing 1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet 1972 Het urinoir aan de Valentijnkade 1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt 1970 BB - weg ermee! 1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis 1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland 1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat 1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs 1965 Outsiders in de Archipel 1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt 1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat 1964 Moord in de Perlakstraat 1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening 1960 Ernstig tramongeval 1960 Ontploffing op het Ceramplein  1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade 1958 Boenen ter ere Gods 1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel 1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat  1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel 1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme 1952 Hand verloren aan de Riouwstraat 1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt 1950 Overtreding van het hamsterverbod 1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga 1949 Wielerronde Indische Buurt 1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat 1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt 1948 Waarheidswinkel 1946 Herbegraving Jelle Posthuma 1945 Meester Padding 1945 Ontspanningsvereniging Flevo 1945 Schietpartij op de Dam  1945 Katja, beul van Vught 1944 Hongerwinter 1943 N.S.B.-ers 1943 Bommen op de Eltheto! 1942 Max Blokzijl spreekt 1942 Jeugdstorm marcheert! 1942 Zum Stehlen ausgeschickt 1941 Moord in de Javastraat 1941 Februaristaking in de Indische Buurt 1941 De Veemarkt veroverd op de Joden! 1941 W.A. actief in de Javastraat 1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt 1941 Ds. Tonnon 1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein 1940 Bommen op de buurt 1940 Zwartepoorte kampioen... 1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam 1940 Oorlog in de Indische Buurt  1939 Shell Sportpark 1939 Pontificale hoogmis 1938 Het oude Zeeburg verdwijnt 1937 Jeugddag Indische Buurt 1937 Tuchteloze jeugd 1937 Razzia in de Padangstraat 1936 RK vroedvrouwen 1936 Revolutiebouw 1935 Fietsplaatjes 1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk 1935 De Rimboe wordt Huize Ambon 1935 Don Bosco-huis 1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg 1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen 1934 Weigering Wilhelmus te zingen 1933 Het Thälmann-huis 1933 Pastoor van der Wiel 1933 Drie Duitsers 1933 Gered uit de greep van Hitler 1933 Clubgebouw Archipel 1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes 1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat 1932 Liefdestwist? 1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat 1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat 1932 Brief van een Roomsch kameraadje 1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt 1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat 1931 Rotte vis 1931 Iepen 1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer 1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P. 1931 Brand in de Javastraat 1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis 1931 Het massaal spreekkoor 1930 De Nederlandse vlag misbruikt 1930 Het jonge Pieter Jellen-werk 1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost 1930 Joyriding 1930 Politietoezicht 1930 Gereformeerd 1930 De markt in de Javastraat 1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt 1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk 1929 Lourdes  1929 Vrijgekocht door missievriendjes 1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat 1929 Moord in de Gerardus Majella 1929 Venters zien geen uitweg 1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat 1928 Niasplein wordt Makassarplein 1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento 1928 Rechouwous-jeugd op stap 1928 Gebouw de Schakel 1928 Blind 1927 Buurtvereniging Ceram 1927 Verzuiling in het jeugdwerk 1927 Onmin in de Boetonstraat 1927 Bakkers 1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool 1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt 1926 Afsluiting van de Diemerdijk 1926 Schutting 1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein 1926 Het lokaal van het Leger des Heils 1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk' 1925 Het Zeeburgerdorp 1925 Demping van de Polderwetering 1925 Wijding 1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt 1925 Geen man, geen cent voor het leger 1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61 1925 Groepsgebouw de Toorts 1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist 1924 Elthetokerk, bouw en opening 1924 Nieuwe straten 1924 De aanleg van de Riouwstraat  1924 Winkelweek Indische Buurt 1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat  1922 Premiewoningen voor arbeiders 1921 Een jongen, die een meisje bleek 1921 De storm  1921 Het Java-Kwartier  1921 Christelijke propaganda 1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij 1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig 1919 Moord in de Djambistraat 1918 Brand bij café Koopmans 1918 De aanleg van het Zuiderzeepark 1917 Broodoproer en revolutie 1917 Militairen maken de buurt onveilig 1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk 1916 Zeeburgerkermis 1916 Onteigening bouwgronden 1915 Slaat den smeris dood 1914 Mene Tekel 1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex 1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk 1913 Nieuwe tramplannen 1913 Het Bavohuis 1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren 1911 De Berlageblokken  1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat 1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag 1911 Nieuw stratenplan 1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat 1909 De communistische Indische Buurt 1908 Jacob Pierik verdrinkt 1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen 1907 Smit springt uit het raam 1906 Stadstrand 1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk 1905 Balistraat 48 1905 Fietsverbod 1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk 1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt 1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep 1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis" 1903 Nieuw Muiderpoortstation 1903 Kinderlokker 1903 Moord in de Celebesstraat 1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein 1903 Politie in de Indische Buurt 1903 Dagpauwoog 1902 Een tramritje 1902 Arabieren 1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat 1902 Relletjes in de Javastraat 1902 Illegaal caféwezen 1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse 1901 De wielerbaan 1900 Bierdrinkende jeugd 1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat 1899 Snorrende kogel 1897 Floretstoot door het hoofd 1897 Bouw van de Indische Buurt 1895 De lijnbaan 1894 Halte Zeeburgerdijk 1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort 1891 Vingertop 1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk 1889 De tramomnibus 1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk 1887 Hotel Zeeburg 1886 Het tweede abbatoir 1886 Ergerlijk dronkemanstoneel 1882 Een dierenvriend 1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk 1881 Onzedelijke taferelen 1881 Een drankzuchtig hoekje 1880 Ringslangen 1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat 1877 Een wandeling 1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk 1877 Verplaatsing van de Veemarkt 1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam 1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt 1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk 1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg 1804 Harddraverij 1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE 1756 Runderpest in Zeeburg 1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk 1739 Een vondeling aan de Hogedijk 1733 Paalworm 1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond 1714 Opening Joodse begraafplaats 1681 Verslibbing 1663 Herberg Zeeburg 1651 De Zeeburgerdijk breekt door 1647 Herberg 't Vosje 1631 Watermolen en gemaal 1563 Mijlpaal 1328 Outersdorp 1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s