De vermoording van de Joodse Indische Buurt

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

In de eerste jaren na aanvang bouw Indische Buurt rond 1900 woont er hooguit een tiental Joodse gezinnen in de buurt; in 1928 zijn dat er inmiddels ca. 600, waarvan ca. een derde door de activiteiten van Rechouwous bereikt zal worden. In 1928 zijn er zelfs berichten als zou de Indische Buurt dan zelfs in totaal 8.000 Joodse inwoners tellen, maar dit lijkt – mede gezien het aantal door de Nationaal-Socialisten getelde Joden in 1941 (ruim duizend) – toch onwaarschijn­lijk.

De laatst bekende gegevens van het aantal Joden in de Indische Buurt dateert uit mei 1941. Het Bureau van de Statistiek van de Gemeente Amsterdam laat dan voor alle buurten van de stad statistieken opmaken. De Indische Buurt wordt in 9 segmenten verdeeld. Hieronder de cijfers.

Segment 1: begrensd door Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Javastraat en Celebesstraat – 72 Joodse inwoners op 4348 inwoners, dat is ca. 2%

Segment 2: begrensd door de Zeeburgerdijk, Soembawastraat, Javastraat en Molukkenstraat – 297 Joodse inwoners op 6693 inwoners, dat is ca. 4,5%

Segment 3: begrensd door Zeeburgerdijk, Soembawastraat, Javastraat en Kramatweg – 41 Joodse inwoners op 2609 inwoners, dat is ca. 1,5%

Segment 4: tussen Javastraat, Celebesstraat, Eerste Atjehstraat en Molukkenstraat – 176 Joodse inwoners op 5004 inwoners, dat is ca. 3,5%

Segment 5: tussen Eerste Atjehstraat, Celebesstraat, Insulindeweg en Molukkenstraat – 66 Joodse inwoners op 4414 inwoners, dat is ca. 1,5%

Segment 6: tussen Insulindeweg, Celebesstraat, Sibogastraat en Sumatrastraat – 126 Joodse inwoners op 3594 inwoners, dat is ca. 3,5%

Segment 7: tussen Insulindeweg, Sumatrastraat, Sibogastraat, Celebesstraat, Valentijnkade en Molukkenstraat – 100 Joodse inwoners op 4790 inwoners, dat is ca. 2%

Segment 8: tussen Javastraat, Kramatweg, Bataviastraat, Soerabajastraat, Insulindeweg en Molukkenstraat – 128 Joodse inwoners op 3932 inwoners, dat is ca. 3%

Segment 9: tussen de Bataviastraat, Soerabajastraat, Molukkenstraat, Valentijnkade en Kramatweg – 152 Joodse inwoners op 6316 inwoners, dat is ca. 2,5%

In totaal woonden in mei 1941, wanneer deze cijfers kloppen, dus 1158 Joodse inwoners in de Indische Buurt. De Joodse Indische Buurt verdwijnt in de jaren 1940-1945 praktisch compleet en kwam niet meer terug. Zeer veel buurtbewoners werden hierbij door de Nationaal Socialisten om het leven gebracht. Hieronder volgt een lijst van ca. 600 bekende namen van slachtoffers voornamelijk afkomstig van Joods Monu­ment.

 

Ambonplein

Ambonplein 26-I

Jakob Chalem, eigenaar schoenmakerij Ambonplein 26, Liwengow, 12 april 1890, Auschwitz, 1 oktober 1942

Martha Chalem-van Coevorden, Strijen, 3 februari 1887, Auschwitz, 1 oktober 1942

Balistraat

Balistraat 29-huis

Nathan Waterman, eigenaar snoepwinkel Balistraat 29, Amsterdam, 10 februari 1885, Auschwitz, 7 december 1942

Saartje Waterman-Koopman, Utrecht, 11 juli 1887, Auschwitz, 7 december 1942

Abraham Waterman, melkjongen, Amsterdam, 22 juni 1926, Auschwitz, 13 augus­tus 1942

Herman Waterman, Amsterdam, 8 juli 1929, Auschwitz, 7 december 1942

Een thuiswonend kind heeft de oorlog overleefd.

Balistraat 129-III

Hijman de Hond, huidenzouter, Amsterdam, 25 augustus 1896, Sobibor, 26 maart 1943

Clara de Hond-Winnik, Amsterdam, 26 december 1895, Sobibor, 26 maart 1943

Betje de Hond, naaister, Amsterdam, 25 juli 1917, Auschwitz, 30 september 1942

Benjamin de Hond, huidenzouter, Amsterdam, 29 december 1919, Auschwitz, 30 september 1942

Grietje de Hond, naaister, Amsterdam, 18 mei 1923, Sobibor, 26 maart 1943

Jacob de Hond, arbeider, Amsterdam, 7 juli 1925, Auschwitz, 30 september 1942

Hartog de Hond, leerbewerker, Amsterdam, 2 november 1926, Auschwitz, 30 september 1942

Henriette de Hond, Amsterdam, 8 januari 1928, Sobibor, 26 maart 1943

Lion de Hond, Amsterdam, 5 april 1929, Sobibor, 26 maart 1943

Barend de Hond, Amsterdam, 24 mei 1931, Sobibor, 26 maart 1943

Esther de Hond, Amsterdam, 8 juli 1932, Sobibor, 26 maart 1943

Rosa de Hond, Amsterdam, 28 maart 1934, Sobibor, 26 maart 1943

Max de Hond, Amsterdam, 8 augustus 1935, Sobibor, 26 maart 1943

Herman de Hond, Amsterdam, 16 september 1939, Sobibor, 26 maart 1943

Balistraat 131

Levie Bonewit, Amsterdam, 10 maart 1862, Sobibor, 13 maart 1943

Balistraat 131-III

Hartog Zwaab, diamantslijper, Amsterdam, 15 mei 1899, Auschwitz, 30 september 1942

Rebecca Zwaab-Vieijra, Amsterdam, 11 april 1900, Auschwitz, 30 september 1942

Dora Zwaab, Amsterdam, 10 juli 1926, Auschwitz, 30 september 1942

Balistraat 133-I

Hartog Witzenhausen, koopman, Amsterdam, 30 oktober 1887, Sobibor, 26 maart 1943

Vrouwtje Witzenhausen-Gans, Amsterdam, 25 oktober 1889, Sobibor, 26 maart 1943

Naatje Witzenhausen, machinestikster, Amsterdam, 25 juni 1915, Auschwitz, 31 januari 1944

Twee thuiswonende kinderen hebben de oorlog overleefd

Balistraat 141-huis

David Joseph Moscou, los werkman, Amsterdam, 17 mei 1913, Auschwitz, 30 september 1942

Saartje Moscou-Swart, Amsterdam, 18 april 1910, Auschwitz, 29 juli 1942

Joseph Moscou, Amsterdam, 14 augustus 1935, Auschwitz, 29 juli 1942

Bankastraat

Bankastraat 34-huis

Mozes Noach, koopman, Amsterdam, 7 november 1902, Auschwitz, 31 maart 1944

Bankastraat 56-III

Mozes Springer, Amsterdam, 29 juni 1889, Auschwitz, 5 oktober 1942

Kaatje Springer-Wurms, Amsterdam, 4 oktober 1889, Auschwitz, 5 oktober 1942

Esther Springer, pompwerkster, Hoorn, 22 juni 1918, Auschwitz, 5 oktober 1942

Anna Springer, cassiere, Amsterdam, 16 juni 1920, Auschwitz, 5 oktober 1942

Marcus Springer, 20 december 1922, Auschwitz, 30 september 1942

Over deze familie Springer schrijft Wim Schotanus uit de Bankastraat in een eigen beheer uitgegeven boekje, Kijk altijd naar je mindere.

Ons denken over het ‘NAF-dreigement’ raakt plotseling op de achtergrond door een afschuwelijke gebeurtenis in onze portiek aan de Bankastraat. De jodendeportatie speelt zich voor onze ogen af.

Op een avond worden we gewaarschuwd door een opgewonden buurvrouw Steensma. Omstreeks acht uur belt ze aan en roept, terwijl ik de deur open, met schrille stem: ‘Buurvrouw! Buurvrouw!! Ze halen de familie Springer op!’

Vader, moeder en Elly staan direct naast me in de portiek. De deur bij de familie Springer, een Joods gezin dat sinds kort in onze portiek woont, staat open. Een agent van de gemeentepolitie staat er wijdbeens voor en blikt ons met een uitdrukkingsloos gezicht aan. Kennelijk is een aantal van zijn collega’s binnen. Ontzet kijk ik toe. Een Amsterdamse agent die dááraan mee doet.. Het dringt heel langzaam tot me door. De verontwaardiging is te snijden…

‘Een gewone smeris,’ sis ik in vaders oor. ‘Wat een schurk!’ Moeder hangt meteen – bevend over heel haar lichaam – aan mijn arm. ‘Alsjeblieft hou je mond, we kunnen niets doen, ze hebben de macht, ze nemen je zo mee. Zeg niks!’

Even later komen drie agenten naar buiten, gevolgd door vader en moeder Springer met hun dochters. Alle vier met de ster op hun borst. Vader draagt een koffertje, moeder, gewoon in haar jurk met een vest, sjouwt een grote zeildoeken tas. De meisjes, tweelingen van 18 jaar, hebben een tasje in de hand en zien er fleurig uit in hun gestreepte zomerrokken. Het lijkt of ze minder onder de indruk van het gebeuren zijn dan wij.

Mevrouw Springer stapt uit de rij op buurvrouw Steensma toe. ‘We moeten plotseling weg buurvrouw. Dit móet een vergissing zijn. Wilt u de planten zolang water geven?’ De meisjes zwaaien ten afscheid terwijl ze de trap aflopen… De buitendeur valt in het slot. Autoportieren klappen dicht. Een motor slaat aan… Snel rennen we naar de voorkamer en zien beneden ons een luxe auto en een Duitse overvalwagen de straat uitrijden.

Wezenloos staren we elkaar aan, niemand kan een woord uitbrengen. Vader is het eerst bij machte zijn ontsteltenis te uiten. ‘Dit is een van de ergste dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. Dat je zo onder je ogen onschuldige mensen ziet weghalen door overheidsdienaren die – nog onder de koningin – een eed van trouw hebben afgelegd… Het allerergste is dat we machteloos moesten toezien.’

Buurvrouw Steensma is meegelopen, ze is totaal ontredderd door het schollende gebeuren. Ze ging veel om met de familie Springer. De tweeling liep de deur bij haar plat. Tranen stromen over haar wangen. Woedend en verdrietig zegt ze: ‘Die gaan regelrecht naar een concentratiekamp. Ze gaan mee of het voor een vakantie is… Wilt u de planten zolang water geven? Om daar nog aan te denken als je uit je huis wordt gehaald of je een misdadiger bent… Spreken ze niemand? Luisteren ze niet naar Radio Oranje…? Een vergissing zei ze. Ik geloof er niks van! Ze zei het om de meisjes moed in te spreken. Hij weet wel beter. Ik geloof dat we hen nooit weer zien… Begrijp je nou dat onze eigen agenten, net zoals de buurman zegt, daaraan meewerken? Ik heb altijd gedacht dat de Grüne Polizei of de Wehrmacht dat deed. Mijn man zaliger zei het altijd al: ‘Een normaal mens wordt geen politieman of beroepsmilitair.’ Ze kunnen ze zo tegen de burgers inzetten, dat zie je maar weer…’

Dit gaat moeder te ver, véél te ver. ‘Buurvrouw, je draaft door. Ik weet zeker dat er heel wat agenten zullen weigeren om aan dergelijke misdaden me te doen. Overal vind je goed en slechte mensen. Ik geloof dat er goeie en slechte Joden zijn, goeie en slechte niet-Joden en zelfs – maar dat willen we hier niet horen – goeie en slechte Duitsers. Weten jullie waar ik net aan moest denken? Aan die tekst uit het boek Jesaja: “Als een lam werd hij ter slachting geleid…”‘

Ik zeg niks. Ik zou keihard willen vloeken… De verdomde nazi-knechten, die beulen, die…

Verslagen zitten we bij elkaar. Het eerste half uur valt er nauwelijks een woord. Ieder poogt op zijn eigen manier orde op zaken te stellen. Woede, verdriet en angst de baas te worden. Wat vader zei is waar. Het allerergste is je machteloosheid… Je zou wat willen doen, zo’n smeris met een stoel te lijf gaan, of met het broodmes, of… Je weet op datzelfde moment dat je verloren bent. Die enorme overmacht… Hun keiharde ‘repressailles…’ Regelmatig worden mensen die verzet hebben geboden doodgeschoten. En dan nog de – ogenschijnlijke? – rust waarmee de Joden, hun ‘ophalers’ volgen… Het verscheurde me… Zullen de nazi’s en die agenten, ooit hun verdiende loon krijgen…?

‘Eens!’ zegt moeder, maar wat heb je daar aan? Ik zie weer sterker uit naar Bijltjesdag, de daag waarop we mogen afrekenen met alle en iedereen die nu de bezetter welgezind is…

Enkele dagen later wordt het huis van de familie Springer ontruimd. De sleutel die mevrouw Steensma in haar bezit had, moet ze afgeven. ‘Ze wisten precies waar ze moesten zijn,’ vertelt moeder ’s avonds. ‘Ik heb gezien wat er naar buiten werd gesjouwd. Wat had die familie Springer prachtige spullen. Daar is ons spulletje iets voor het armhuis bij.’

‘Buurvrouw Steensma had de kans om nog wat achterover te drukken moeder. Nou gaat alles naar de moffen of misschien wel naar dat stelletje fijne smerissen.’

‘Ben je gek, hoe kom je in vredesnaam op het idee? Op zo’n manier verrijk je je toch oneerlijk! Ik, en zo denkt de buurvrouw er ook over, zou er niks, maar dan ook niks van willen hebben. Al zaten we hier op sinaasappelkistejes. Laat ze hun gang maar gaan, ik wil me er niet mee besmeuren. Ik zou geen rustig ogenblik meer hebben.’

Veertien dagen later trekken nieuwe bewoners in de woning die de familie Springer moest verlaten. Dat ‘den bezetter’ zijn ware gezicht gaat tonen wordt angstig duidelijk. Geen enkel Joods eigendom is meer veilig. Moesten de Joden eerst al uit het zakenleven en de middenstand verdwijnen, nu wordt op gewelddadige manier jacht gemaakt op straatventers van ‘niet-Arische’ afkomst. 

Bataviastraat

Bataviastraat 31-II

Eduard Jacob Kleerekoper, Amsterdam, 12 augustus 1924, Sobibor, 9 april 1943

Bataviastraat 34-I

Joseph Lierens, perser, Amsterdam, 31 mei 1909, Sobibor, 7 mei 1943

Klaartje Lierens-Gans, Mijdrecht, 29 december 1910, Westerbork, 3 april 1943

Jansje Lierens, Amsterdam, 2 december 1930, Sobibor, 7 mei 1943

Elias Lierens, Amsterdam, 11 mei 1932, Sobibor, 7 mei 1943

Abraham Lierens, Amsterdam, 8 juni 1935, Sobibor, 7 mei 1943

Myntje Lierens, Amsterdam, 11 april 1937, Sobibor, 7 mei 1943

Anna Marianna Lierens, Amsterdam, 28 mei 1939, Sobibor, 7 mei 1943

Israël Lierens, Amsterdam, 19 december 1940, Sobibor, 7 mei 1943

Bataviastraat 38-II

Duifje Gans, Amsterdam, 13 juni 1933, Auschwitz, 6 september 1944

Bataviastraat 46-I

Esther Kreveld, Amsterdam, 15 november 1892, Sobibor, 28 mei 1943

Jacques Asser, zoon Esther, meubelmaker carrosseriebouw, Amsterdam, 30 mei 1918, Auschwitz, 30 september 1942

Bataviastraat 75-II

Sophia Slap, naaister bij textielfabriek Hollandia-Kattenburg, Amsterdam, 1 april 1918, Auschwitz, 3 december 1942. Op woensdag 11 november 1942 werd Sophia Slap bij een overval van de Sicherheitspolizei op Hollandia-Kattenburg samen met alle andere aanwezige joodse medewerkers weggevoerd en op transport gesteld.

Benkoelenstraat

Benkoelenstraat 1-huis

Aron van Bever, koopman in tweedehands meubelen, Amsterdam, 15 september 1904, Gross Rosen, 7 februari 1945

Benkoelenstraat 1-I

Levie van Geens, koopman, Amsterdam, 25 juni 1884, Auschwitz, 3 september 1943

Judith van Geens-Hart, Rotterdam, 28 november 1888, Auschwitz, 22 oktober 1943

Vrouwtje van Geens, regenjassenplakker bij Hollandia-Kattenburg, Rotterdam, 28 april 1917, Auschwitz, 3 december 1942. Op woensdag 11 november 1942 werd Vrouwtje van Geens bij een overval van de Sicherheitspolizei op Hollan­dia-Kattenburg samen met alle andere aanwezige joodse medewerkers wegge­voerd en op transport gesteld.

Jacob van Geens, kleermaker, Amsterdam, 24 februari 1924, Auschwitz, 1 mei 1944

Hartog van Geens, Amsterdam, 23 april 1931, Auschwitz, 22 oktober 1943

Elie van Geens, Amsterdam, 18 november 1934, Auschwitz, 22 oktober 1943

Benkoelenstraat 4-II

Meijer Gobetz, chauffeur, Amsterdam, 17 mei 1910, Auschwitz, 21 januari 1945

Margaretha Gobetz-Knegje, Amsterdam, 9 augustus 1917, Auschwitz, 27 augus­tus 1943

Joseph Gobetz, Amsterdam, 25 januari 1938, Auschwitz, 27 augustus 1943

Jacob Gobetz, Amsterdam, 11 juli 1939, Auschwitz, 27 augustus 1943

Gerrit Gobetz, Amsterdam, 18 september 1941, Auschwitz, 27 augustus 1943

Rebecca Klara Gobetz, Westerbork, 22 juni 1943, Auschwitz, 27 augustus 1943

Benkoelenstraat 4-III

Abraham Waas, losse arbeider, Amsterdam, 26 januari 1888, Auschwitz, 3 sep­tember 1942

Antje Waas-Bartels, Hilversum, 15 augustus 1890, Sobibor, 16 april 1943

Rachel Wurms-Waas, machinestikster, Amsterdam, 21 augustus 1921, Auschwitz, 30 september 1942

Johanna Waas, leerling-stikster, Amsterdam, 2 november 1925, Auschwitz, 30 september 1942

Lehman Waas, Amsterdam, 5 mei 1928, Sobibor, 16 april 1943

Benkoelenstraat 5-huis

Salomon Werkendam, los werkman, Amsterdam, 14 juni 1880, Auschwitz, 28 september 1942

Jansje Werkendam-Roodveldt, Amsterdam, 25 juli 1886, Auschwitz, 28 sep­tember 1942

Gerrit Werkendam, beddenmaker, Amsterdam, 4 juli 1922, Birkenau, 30 sep­tember 1942

Abraham Werkendam, beddenmaker, Amsterdam, 23 februari 1925, Birkenau, 30 september 1942

Benkoelenstraat 6-huis

David Marcus Koster, Amsterdam, 14 september 1898, Sobibor, 4 juni 1943

Hendrika Kosten-Engelschman, Amsterdam, 19 februari 1900, Auschwitz, 25 januari 1943

Samuel Marcus Koster, Amsterdam, 14 januari 1930, Sobibor, 4 juni 1943

Benkoelenstraat 6-I

Zadok de Wolf, Amsterdam, 29 juni 1905, Sobibor, 2 april 1943

Frieda de Wolf-Schlockoff, Zabrze, 16 februari 1912, Sobibor, 2 april 1943

Betsy de Wolf, Amsterdam, 9 oktober 1933, Sobibor, 2 april 1943

Ella Lina de Wolf, Amsterdam, 18 december 1935, Sobibor, 2 april 1943

Emanuel de Wolf, Amsterdam, 26 november 1937, Sobibor, 2 april 1943

Rudolf de Wolf, Amsterdam, 19 september 1940, Sobibor, 2 april 1943

Willy Georg de Wolf, Amsterdam, 12 maart 1942, Sobibor, 2 april 1943

Boniplein

Boniplein 6-huis

Salomon van der Woude, schoenmaker, Amsterdam, 25 februari 1901, Sobibor, 21 mei 1943

Mietje van der Woude-Nikkelsberg, Amsterdam, 10 februari 1902, Sobibor, 21 mei 1943

Boniplein 13-I

Lea de Vries-Simons, Amsterdam, 2 juni 1876, Sobibor, 30 april 1943

Israël de Vries, magazijnbediende, Amsterdam, 27 januari 1917, Sobibor, 9 april 1943

Celebesstraat

Celebesstraat 33-huis

Abraham de Zwarte, diamantbewerker, Amsterdam, 20 maart 1879, Sobibor, 7 mei 1943

Celebesstraat 42-huis

Helena Pool-de Hond, Amsterdam, 21 oktober 1910, Sobibor, 11 juni 1943

Machiel Pool, Amsterdam, 27 mei 1935, Sobibor, 11 juni 1943 (via het zogenoem­de kindertransport uit Vught, over Westerbork, van juni 1943)

Sophia Veronica Pool, Amsterdam, 18 maart 1940, Sobibor, 11 juni 1943 (via het zogenoemde kindertransport uit Vught, over Westerbork, van juni 1943)

Celebesstraat 44-II

Abraham Trompetter, reiziger, Amsterdam, 3 februari 1879, Auschwitz, 27 november 1942

Vrouwtje Trompetter-van Wesel, Amsterdam, 28 mei 1881, Auschwitz, 27 no­vember 1942

Celebestraat 56-huis

Isaac Lopes Cardozo, horlogemaker en eigenaar horlogewinkel Staalstraat 20, Amsterdam, 6 november 1885, Auschwitz, 23 november 1942

Johanna Polk, Amsterdam, 14 oktober 1904, Auschwitz, 5 november 1942

Sophia Lopes Cardozo, leerling-verkoopster, Amsterdam, 24 juli 1925, Ausch­witz, 5 november 1942

Margaretha Lopes Cardozo, Amsterdam, 30 maart 1928, Auschwitz, 5 november 1942

Elise Lopes Cardozo, Amsterdam, 5 maart 1932, Auschwitz, 5 november 1942

Mogelijk hebben enige gezinsleden de oorlog overleefd.

Celebesstraat 123-III

Frederika Frieda Polak, kinderverzorgster, Amsterdam, 16 december 1922, Auschwitz, 30 september 1942

Celebesstraat 127-III

Samuel van Colle, perser, Amsterdam, 26 oktober 1898, onbekend (Midden-Europa), 31 maart 1943

Aaltje van Colle-Scheffer, kleermaakster, Amsterdam, 13 augustus 1901, Ausch­witz, 8 april 1944

Selma van Colle, mantelstikster, Amsterdam, 3 juli 1925, Auschwitz, 30 septem­ber 1942

Christine van Colle, Amsterdam, 8 augustus 1932, Auschwitz, 8 april 1944

 

Ceramplein

Ceramplein 14-II

Simon Naarden, wagenbestuurder, Amsterdam, 11 juli 1891, Auschwitz, 30 september 1942

Ceramplein 28-huis

Jacob van Camerik, koopman, Amsterdam, 17 november 1883, Auschwitz, 14 september 1942

Regina van Camerik-Krausz, Hajdusamson, 6 januari 1898, Auschwitz, 14 september 1942

Ceramplein 32-huis

Jacob Walvis, schoenmaker, Amsterdam, 15 september 1892, Auschwitz, 31 maart 1944

Elsje Walvis-Bonewit, Amsterdam, 22 maart 1990, Auschwitz, 10 september 1943

Machiel Walvis, kantoorbediende, Amsterdam, 5 oktober 1919, Auschwitz, 15 augustus 1942

Gretha Walvis, kantoorbediende, Amsterdam, 6 januari 1924, Auschwitz, 30 september 1942

Ceramplein 78-II

Joseph Swaalep, leerling-bakker, Amsterdam, 14 september 1922, onbekend (Midden-Europa), 31 maart 1944

Delistraat

Delistraat 9-huis

Joel Gans, schoenmaker, Antwerpen, 22 januari 1903, Auschwitz, 31 januari 1943

Lea Gans-Swaalep, Amsterdam, 11 juli 1907, Auschwitz, 8 oktober 1942

Philip Gans, Deurne, 25 augustus 1931, Auschwitz, 8 oktober 1942

Roza Gans, Antwerpen, 20 juli 1938, Auschwitz, 8 oktober 1942

Delistraat 11-huis

Nathan Schijvenschuurder, Antwerpen, 5 maart 1908, Auschwitz, 24 januari 1944

Djambistraat

Djambistraat 44-huis

Salomon Slager, Kampen, 24 september 1872, Sobibor, 28 mei 1943

Mathilda Slager-van Ploeg, Amsterdam, 10 september 1877, Sobibor, 28 mei 1943

Eerste Atjehstraat

Eerste Atjehstraat 26-huis

Mozes Koekoek, kapper, Amsterdam, 29 juli 1897, onbekend (Midden-Europa), 31 maart 1944

Mietje Koekoek Frenkel, kapster, Amsterdam, 6 augustus 1900, Auschwitz, 19 november 1942

Saartje Sonja Koekoek, Amsterdam, 24 maart 1931, Auschwitz, 19 november 1942

Een thuiswonend kind heeft de oorlog overleefd

Eerste Atjehstraat 40-huis

Levie Vuisje, koopman, Amsterdam, 6 januari 1877, Auschwitz, 28 september 1942

Eva Vuisje-Catsiohn, Amsterdam, 1 juli 1876, Auschwitz, 28 september 1942

Voorzanger S. Vuisje van de Synagoge van Rechouwouw aan de Molukkenstraat 89 is vermoedelijk zoon Salomon Vuisje, (later) schoolhoofd, die later op Preto­riusstraat 75-II woont (Amsterdam, 27 juli 1905, Auschwitz, 31 maart 1944)

Eerste Atjehstraat 46-I

Salomon Heilbron, diamantbewerker, Amsterdam, 11 augustus 1894, Auschwitz, 11 december 1943

Dina Heilbron-Cohen, Amsterdam, 4 juni 1896, Sobibor, 21 mei 1943

Emanuel Heilbron, Amsterdam, 23 juni 1918, Sobibor, 9 juli 1943

Eerste Atjehstraat 96-III

Jonas Vuisje, perser, Amsterdam, 4 december 1913, onbekend (Midden-Europa), 31 augustus 1944

Eerste Atjehstraat 98-huis

Israel Rodrigues, drogist, op (Tweede?) Atjehstraat 98, Amsterdam, 29 decem­ber 1888, Auschwitz, 28 januari 1944

Sara Rodrigues-Roodenburg, Amsterdam, 16 augustus 1894, Auschwitz, 28 ja­nuari 1944

Samuel Rodriques, magazijnbediende. Amsterdam, 18 januari 1925, Auschwitz, 31 mei 1944. Samuel Rodrigues zat op de Elthetoschool in de Riouwstraat, o.a. bij juffrouw Lente. Willem F. van Breen schrijft over Samuel in zijn autobiografi­sche boek De Laatste winter, over zijn jeugd in de Indische Buurt:

 

Samuel Rodrigues was een vriendje van mij. Wij woonden beiden in de Atjeh­straat […] Hij was een joods jongetje, geboren op 18 februari 1925, dus krap een maand ouder dan ik. Broertjes of zusjes had hij niet. We speelden al heel erg vroeg met elkaar, want ik kan me herinneren dat hij erg jaloers op mij was toen ik hem mocht meenemen om hem mijn pas geboren zusjes te laten zien. Wij wa­ren toen zes jaar oud. Zijn vader dreef een klein drogisterijtje tegenover het driehoekige pleintje waar zowel de 1e als de 2e Atjehstraat op uitkwamen. […] De familie Rodriques was van Spaans-Joodse afkomst en volledig in de Neder­landse samenleving geïntegreerd. […] De familie Rodriques was geboren en ge­togen in Amsterdam en sprak het Amsterdams met het welluidende en overbe­kende joodse accent, dat zich zo grif leende om de humorvolle zelfspot van de Joden te doorspekken. Vooral als zij moppen vertelden over hun eigen ras. […] Joden aten veel kip en vis. Vlees werd veel minder gegeten en dan zeker geen varkensvlees dat onrein en dus niet ‘koosjer’ was. Als ik thuis kwam van een mid­dagje spelen bij Samuel riep ik al bij de voordeur dat ik weer ‘kibbesoep’ gegeten had. Als kind sprak ik, door mijn omgang met joodse kinderen, zeer gemakkelijk met een joods-Amsterdams accent. […] De vader van Samuel was klein van stuk en een beetje gezet. Hij had altijd een grijze pet op en een grijs gestreept flodderig dasje aan. Daaronder droeg hij een overhemd zonder boord en uiter­aard zonder das. Die (losse) boord ging alleen om als het sabbat was. […] Meneer Rodrigues had zijn pet altijd op; in de winkel, in de huiskamer en ‘s morgens bij het ontbijt als ik Samuel kwam halen om naar school te gaan. Op Sabbat had hij zijn pet niet op. Dan droeg hij een boord het een das op zijn overhemd. […] Me­vrouw Rodrigues vroeg mij wel eens om op Sabbat het uitgewaaide gas aan te steken en dan zag ik de vader van Samuel in zijn zwarte pak. Zelfs het gas aan­steken was voor gelovige Joden op sabbat verboden en ze riepen daarvoor de hulp in van “christenen”. […] Aan de vele buitenspelletjes, die ver verwijderd uit de buurt plaatsvonden, nam [Samuel] niet veel deel. Zijn moeder wilde haar enige zoon onder gezichtsbereik houden om hem – indien nodig – te beschermen tegen kwaad of onheil. […] Als ik hem vroeg of hij mee ging naar de Diemerzee­dijk om te spelen of te voetballen op het opgespoten land achter het oude joodse kerkhof, zei hij altijd: “Ik mag niet zo ver weg van mijn moeder.” […] In de eer­ste jaren van de oorlog kwam ik nog eens vanuit Diemen in mijn oude buurt terug. Samuel en zijn vader en moeder waren verdwenen. De winkel was gesloten. Door de etalage was te zien dat alle inboedel er uit was gehaald. De toonbank stond er nog; de laden hingen leeggeplunderd half uit de kastwand. Het olievat lag op zijn kant. Ongetwijfeld zal de laatste druppel olie er zijn uitgehaald. De deur naar de kamer stond open en aan de spijker aan de deur hing een grijs gestreept flodde­rig jasje. Er hing geen pet. Onder de bescherming van zijn moeder zal Samuel zich hebben gemeld op de door de Duitsers uitgekozen verzamelplaats in de Joodse Hollandse Schouwburg aan de Plantage. De schamele bezittingen die ze mochten mee nemen in een rieten kof­fertje en in een rugzak gepakt; haastig bijeengeraapt. Verder als die verzamelplaats zal zijn moeder hem niet hebben kunnen beschermen. Jongens van zijn leeftijd – hij moet 15 of 16 jaar geweest zijn – kregen een plaats in het mannenkamp. Of hij daar zijn vader nog heeft gezien, is niet bekend en niet waarschijnlijk. Mijn jeugdvriendje Samuel is op 31 mei 1944, op 19-jarige leeftijd in Auschwitz vermoord.

Eerste Atjehstraat 115-II

Esther de Vries-Root, Amsterdam, 17 mei 1882, Sobibor, 26 maart 1943

Eerste Atjehstraat 123-II

Sara Corper, werkster, Amsterdam, 3 november 1893, Auschwitz, 30 september 1942. Sara was ongehuwd en had een kind dat de oorlog overleefde.

Eerste Ceramstraat

Eerste Ceramstraat 9-I

Albert Sanders, ambtenaar, Amsterdam, 13 mei 1904, Extern Kommando Gleiwitz, 1 januari 1943

Formosastraat

Formosastraat 10

Jacob deça Carança, Amsterdam, 3 januari 1895, Auschwitz, 30 september 1942

Vogeltje deça Carança-Roos, Amsterdam, 22 oktober 1901, Auschwitz, 2 augus­tus 1942

Samuel deça Carança, leerling-elektricien, Antwerpen, 3 juli 1925, Auschwitz, 30 september 1942

Formosastraat 10-I

Hijman Jas, los werkman, Amsterdam, 24 mei 1886, Auschwitz, 22 oktober 1942

Duifje Jas-Wagenaar, Amsterdam, 17 mei 1889, Auschwitz, 3 december 1942

Maria Jas, machinestikster, Königssteele, 17 juli 1914, Auschwitz, 30 september 1942

Hendrika Jas, machinestikster, Hochemmerich, 9 december 1915, Auschwitz, 30 september 1942

Josephine de Boers-Jas, werkzaam bij textielfabriek Hollandia-Kattenburg, Am­sterdam, 26 november 1917, Auschwitz, 3 december 1942. Op woensdag 11 no­vember 1942 werd Josephine de Boers-Jas bij een overval van de Sicher­heits­polizei op Hollandia-Kattenburg samen met alle andere aanwezige joodse me­de­werkers weggevoerd en op transport gesteld. Haar echtgenoot overleef­de de oorlog.

Heintje Jas, machinestikster, Amsterdam, 20 oktober 1919, Auschwitz, 30 sep­tember 1942

Formosastraat 13-I

Jacob Smeer, werkzaam bij textielfabriek Hollandia-Kattenburg, Amsterdam, 17 december 1904, Sobibor, 28 mei 1943. Op beschuldiging in het bedrijf de ille­gale communistische Waarheid verspreid te hebben en tot sabotage opgeroe­pen te hebben, wordt in januari 1943 een proces tegen Smeer en vier andere werk­nemers van het bedrijf gevoerd, waarvan er twee ter dood veroordeeld worden. Jacob Smeer krijgt tuchthuisstraf, maar wordt al spoedig afgevoerd naar het oosten.

Formosastraat 19-I

Jacob Roosnek, kolenwerker, Amsterdam, 20 december 1880, Auschwitz, 7 de­cember 1942

Fanny Roosnek-Weinlaub, Grätz, 30 oktober 1886, Auschwitz, 7 december 1942

Gorontalostraat

Gorontalostraat, nummer onbekend

Gracia van den Berg-Ereira, Amsterdam, 10 maart 1849, Sobibor, 21 mei 1943

Sara van den Berg, naaister, Amsterdam, 15 februari 1879, Sobibor, 21 mei 1943

Rebecca van den Berg, hulp in de huishouding, 28 juli 1889, Sobibor, 21 mei 1943

Gorontalostraat 3-II

Gerrit Lakmaker, bakker, Amsterdam, 30 april 1914, onbekend (Midden-Europa), 31 maart 1944

Jeannette Lakmaker-van Embden, Amsterdam, 26 mei 1914, Auschwitz, 12 okto­ber 1942

David Lakmaker, Amsterdam, 27 april 1933, Auschwitz, 12 oktober 1942

Sara Lakmaker, Amsterdam, 23 november 1934, Auschwitz, 12 oktober 1942

Gorontalostraat 18-II

Gabriël de Roos, Amsterdam, 9 april 1903, onbekend (Midden-Europa), 31 maart 1943

Anna de Roos-Zurel, Amsterdam, 11 augustus 1906, Auschwitz, 5 november 1942

Benedictus Alfred de Roos, Amsterdam, 1 oktober 1934, Auschwitz, 5 november 1942

Gorontalostraat 24-II

Hartogh de Rooij, venter, Amsterdam, 17 maart 1878, Auschwitz, 23 november 1942

Halmaheirstraat

Halmaheirastraat 4-II

Isaäc Simon van Bergen, bakker, Weesp, 5 juli 1906, onbekend, 31 maart 1944. Isaäc Simon van Bergen, die in de Spaanse burgeroorlog een arm verloren had, verrichte verzetswerk voor de C.P.N. en werkte mee aan de illegale communi­sti­sche krant de Waarheid. Op 28 augustus 1941 werd hij in Amsterdam opge­pakt en raakte via Amersfoort en Buchenwald naar Auschwitz.

Hieronder enige formulieren die betrekking hebben op de Spanjestrijd van Van Bergen.

 

Halmaheirastraat 12-I

Hartog de Boers, sigarenmaker, Amsterdam, 12 mei 1887, Sobibor, 28 mei 1943

Hanna de Boers-Vaz Dias, Amsterdam, 13 februari 1885, Sobibor, 28 mei 1943

Hendrika de Boers, Amsterdam, 8 november 1926, Auschwitz, 30 september 1942

Halmaheirastraat 33-II

Arnold de Lange, lompenbewerker, Amsterdam, 2 juni 1915, Auschwitz, 4 augus­tus 1942

Coosje de Lange-Korper, Amsterdam, 2 oktober 1913, Auschwitz, 30 september 1942

Haroekoestraat

Haroekoestraat 1-huis

Meijer Waterman, koopman (Groentezaak), Amsterdam, 8 juni 1899, onbekend

Henderina Waterman-Keijzer, Londen, 6 juli 1908, Auschwitz, 12 oktober 1942

Jetje Waterman, Amsterdam, 24 juni 1928, Auschwitz, 12 oktober 1942

Mietje Waterman, Amsterdam, 29 november 1933, Monowitz, 12 oktober 1942

Isaac Waterman, Amsterdam, 5 december 1935, Auschwitz, 8 oktober 1942

Arnold Waterman, Amsterdam, 16 december 1939, Auschwitz, 12 oktober 1942

Harry Waterman, Amsterdam, 9 april 1941, Auschwitz, 12 oktober 1942

Insulindeweg

Insulindeweg 17-huis

Abraham Roodenburg, brandstoffenhandelaar, Amsterdam, 29 september 1904, Auschwitz, 31 juli 1944

Rosa Roodenburg-Kraal, Amsterdam, 25 oktober 1902, Auschwitz, 28 januari 1944

Henri Roodenburg, Amsterdam, 16 mei 1929, Auschwitz, 28 januari 1944

Insulindeweg 50-I

Joseph Stad, Rotterdam, 12 april 1872, Auschwitz, 11 december 1942

Elizabeth Stad-Scheffer, Rotterdam, 17 juni 1874, Auschwitz, 11 december 1942

Simon Jacob Stad, magazijnbediende. Amsterdam, 2 juni 1918, Auschwitz, 30 september 1942. Simon Jacob huwde met Helena Rabbie van het Boerhaave­plein 18-II, op 24 juli 1942. Al een week later, op 31 juli 1942, werd Helena in Ausch­witz om het leven gebracht.

Insulindeweg 64-I

Lehman Knokker, meubelstoffeerder, Amsterdam, 22 september 1890, Ausch­witz, 26 oktober 1942

Insulindeweg 67-huis

Abraham du Pont, leraar (wiskunde?) en eigenaar sigarenwinkel, Amsterdam, 7 mei 1917, Sobibor, 4 juni 1943.

Goldina Carolina du Pont-Jacob, Venlo, 2 juni 1912, Auschwitz, 3 augustus 1943

Johnny de Boers, zoon uit eerder huwelijk van Goldina, Amsterdam, 27 januari 1933, Auschwitz, 3 augustus 1943

Jacques Leon du Pont, Amsterdam, 4 februari 1943, omgeving Auschwitz, 3 augustus 1943

De familie Du Pont trachtte met door buurtgenoten ingezameld geld per trein te vluchten richting Antwerpen, maar werd gedurende de reis door de Nationaal Socialisten betrapt en aangehouden.

Insulindeweg 89-II

Leentje Witsenhuijsen-Tonninge, Dordrecht, 2 augustus 1890, Auschwitz, 17 september 1943

Insulindeweg 102-III

Samuel Neeter, loonslachter, Groningen, 5 november 1901, Auschwitz, 28 fe­bruari 1943

Sara Neeter-Sterk, Amsterdam, 22 oktober 1902, Auschwitz, 8 oktober 1942

Insulindeweg 126-I

Marcus Waterman, eigenaar winkel in huishoudelijke artikelen op Insulindeweg 132, Amsterdam, 25 juli 1894, Sobibor, 16 juli 1943

Mietje Waterman-Pach, huishoudster, Amsterdam, 22 maart 1895, Sobibor, 16 juli 1943

Jonas Waterman, coupeur, Amsterdam, 29 april 1922, Sobibor, 23 juli 1943. Jonas Waterman huwde op 10 augustus 1942 met leerling-coupeuse Renée Sophie Kan van Uiterwaardenstraat 124-II. Zij werd op 2 juli 1943 in Sobibor om het leven gebracht.

Een thuiswonend kind overleefde de oorlog.

Insulindeweg 149-III

Samuel Jacob Berg, winkelier, Holten, 31 mei 1903, onbekend (Midden-Europa), 31 maart 1944

Mietje Berg-Bekkers, Leerdam, 6 juni 1904, Auschwitz, 3 december 1942

Adele Berg, Almelo, 7 juni 1929, Auschwitz, 3 december 1942

Nathan Leonard Berg, Almelo, 25 mei 1931, Auschwitz, 3 december 1942

Leonard Berg, Almelo, 23 december 1932, Auschwitz, 3 december 1942

Javaplein

Javaplein 13-II

Jacob Busnac, meubelstoffeerder, Amsterdam, 26 mei 1889, Auschwitz, 14 september 1942

Javaplein 20-I

Mozes Post, Amsterdam, 11 november 1865, Auschwitz, 12 februari 1943

Rebecca Post-de Wind, Amsterdam, 23 januari 1853, Auschwitz, 12 februari 1943

Javaplein 20-II

Isaac Lelie, brandstoffenhandelaar, Amsterdam, 9 januari 1894, Sobibor, 2 juli 1943

Celine Lelie-Lampie, Amsterdam, 9 juli 1886, Sobibor, 2 juli 1943

Alida Lena Lelie, ceintuurnaaister, Amsterdam, 11 juli 1924, Auschwitz, 3 september 1943

Rebecca Lelie, Amsterdam, 27 augustus 1930, Sobibor, 2 juli 1943.

Mogelijk heeft een aantal kinderen van dit gezin de oorlog overleefd.

Javaplein 24

Levie de Beer, kapper, Amsterdam, 31 december 1884, Auschwitz, 14 september 1942

Johanna de Beer-Lisser, Amsterdam, 24 juli 1881, Auschwitz, 14 september 1942

Betty Sjouwerman-De Beer, kantoorbediende, Amsterdam 3 februari 1917, Auschwitz, 24 september 1943. Betty trouwde op 18 maart 1942 met Abra­ham Sjouwerman.

Charlotte de Beer, ateliernaaister, Amsterdam, 13 juli 1923, Auschwitz, 24 september 1943

Javaplein 24-I

Rachel Pels-Bril, Amsterdam, 6 februari 1870, Auschwitz, 26 februari 1943

Naatje Pels, gummiplakster bij textielfabriek Hollandia-Kattenburg, Amsterdam, 23 mei 1905, Auschwitz, 3 december 1942. Op woensdag 11 november 1942 werd Pels bij een overval van de Sicherheitspolizei op Hollandia-Kattenburg samen met de andere aanwezige joodse medewerkers weggevoerd en op transport gesteld.

Nathan Pels, gummiplakker bij textielfabriek Hollandia-Kattenburg, Amsterdam, 14 juli 1906, Auschwitz, 30 april 1943. Pels werd net als zijn zuster op 11 no­vem­ber 1942 opgepakt en weggevoerd.

Maria Pels, naaister, Amsterdam, 17 februari 1910, Auschwitz, 31 januari 1944

Marianne Pels, Amsterdam, 15 augustus 1915, Auschwitz, 31 januari 1944

Javaplein 30-III

Abraham Sanders, tailleur, Amsterdam, 19 november 1898, onbekend (Midden-Europa), 31 maart 1944

Heintje Sanders-van Baale, Amsterdam, 3 augustus 1895, Sobibor, 2 april 1943

René Maxime Sanders, Parijs, 18 september 1928, Sobibor, 2 april 1943

Javaplein 32-huis

Isaäc Stodel, havenarbeider, 9 juni 1888, Auschwitz, 22 oktober 1942

Marcus Meier Stoodel, arbeider, Kerkrade, 5 mei 1914, Sobibor, 28 mei 1943. Stoodel ontsnapte uit kamp Elsloo, maar gaf zich na enkele maanden vrijwillig aan voor de veiligheid van de (ongehuwde) moeder van zijn kind. Moeder en kind overleefden de oorlog.

Samuel Stoodel, perser, Amsterdam, 5 oktober 1919, Auschwitz, 30 september 1942

Javastraat

Javastraat 1-II

Hijman Emden, glas-in-loodzetter, Amsterdam, 4 november 1908, Sobibor, 23 juli 1943.

Javastraat 15

Rebecca Viskoper, bestemming en tijdstip overlijden onbekend.

Javastraat 17-II

Gezin Piller

Abraham Piller, winkelier op Javastraat 17-huis, schoenverkoper, Amsterdam, 19 juli 1897, onbekend, 31 maart 1944

Naatje Piller-Koekoek, Amsterdam, 20 januari 1898, Auschwitz, 22 oktober 1943

Anna Henny Blok-Piller, kantoormedewerkster, Amsterdam, 30 juli 1923, Sobi­bor, 2 juli 1943

Leo Isaäc Piller, Amsterdam, 11 maart 1929, Auschwitz, 22 oktober 1943

Gezin de Vries

Jacob de Vries, slager, Leeuwarden, 9 januari 1895, Sobibor, 4 juni 1943

Rebecca de Vries-Rooselaar, Amsterdam, 28 mei 1899, Sobibor, 4 juni 1943

Sophie de Vries, knipster, Amsterdam, 3 december 1921, Auschwitz, 30 sep­tember 1942

Rachel de Vries, Amsterdam, 15 februari 1926, Auschwitz, 30 september 1942

Mogelijk is bovengenoemde Jacob de Vries sterk betrokken geweest bij de Joodse vereniging voor de Indische Buurt, Rechouwous.

Javastraat 79-II

Benzion Berber, koopman, Lodz, 14 februari 1898, Auschwitz, 31 januari 1944

Gitla Berber-Jaffe, Czudec, 7 april 1898, Sobibor, 11 juni 1943

Ida Edith Berber, scholiere, Berlijn, 9 januari 1929, Sobibor, 11 juni 1943 (via het zogenoemde kindertransport uit Vught van juni 1943)

Lya Berber, Berlijn, 11 september 1937, Sobibor, 11 juni 1943 (via het zoge­noemde kindertransport uit Vught van juni 1943)

Javastraat 87-I

Jacob (“Jaap”) de Paauw, diamantbewerker, oprichter en (ere)voorzitter voet­balvereniging (Hortus-) Eendracht Doet Winnen, Amsterdam, 1 september 1897, onbekend, 31 juli 1944. Echtgenote en twee thuiswonende kinderen hebben de oorlog overleefd. De Paauw was in het verzet actief, verspreidde illegale bladen en werd opgepakt bij een inval in zijn huis aan de Javastraat. Hij zat enige maanden aan de Amstelveenseweg en werd in maart 1944 vanuit Westerbork naar het oosten gedeporteerd.

Javastraat 96-huis

Rachel Levy-Lopes Diaz, Amsterdam, 3 maart 1867, Amsterdam, 15 november 1942

Simon Levy, Amsterdam, winkelier, 19 februari 1900, Auschwitz, 28 februari 1943

Magdalena Levy, naaister, Amsterdam, 3 oktober 1901, Sobibor, 23 juli 1943

Javastraat 123-huis

Jezajas van Dam, poelier, Smilde, 3 augustus 1883, Sobibor, 2 juli 1943. Twee thuiswonende kinderen hebben oorlog overleefd.

Javastraat 179-II

Abraham Robles, perser, Amsterdam, 6 november 1896, Sobibor, 28 mei 1943

Duifje Robles-Peper, naaister, Amsterdam, 27 februari 1899, Sobibor, 28 mei 1943

Isaac Robles, leerling-bankwerker, Amsterdam, 1 juli 1923, Sobibor, 28 mei 1943

Javastraat 191-II

Jacob van den Berg, sigarenmaker, Amsterdam, 21 februari 1894, Auschwitz, 11 december 1942

Esther van den Berg-Matteman, pettenmaker, Amsterdam, 8 mei 1898, Ausch­witz, 11 december 1942

Javastraat 203-I

Jacob Levie Berlijn, secretaris (1933) van de (communistische) Roode Vakbonds Oppositie-kleermakers, Alkmaar, 30 november 1897, Auschwitz, 7 augustus 1942

Saartje Berlijn-Goudsmit, Kampen, 18 maart 1896, Sobibor, 2 april 1943

Gretha Berlijn, Amsterdam, 11 november 1926, Sobibor, 2 april 1943

Louise Berlijn, Amsterdam, 14 november 1929, Sobibor, 2 april 1943

Levie Jacob Berlijn, Amsterdam, 11 mei 1936, Sobibor, 2 april 1943

Javastraat 211-I

Max Werkendam, schilder en autospuiter, verrichte illegaal werk voor de C.P.N., Amsterdam, 30 maart 1916, Den Haag, 9 februari 1944

Henrica Werkendam-Emden, Amsterdam, 29 januari 1917, Auschwitz, 31 augus­tus 1944. Een thuiswonend kind heeft de oorlog overleefd.

Karimatastraat

Karimatastraat 7-huis

Gabriel Walvis, schoenmaker, Amsterdam, 2 februari 1904, Auschwitz, 27 November 1942

 

Kramatweg

Kramatweg 28-huis

Pinchas Gans, typograaf, Amsterdam, 17 augustus 1895, Gross Rosen, 7 februari 1945

Mathilda Gans-Bremer, Amsterdam, 29 december 1893, Auschwitz, 8 april 1944

Philip Gans, 15 oktober 1923, Gross Rosen, 7 februari 1945

Branca Sophia Gans, Amsterdam, 18 februari 1931, Auschwitz, 8 april 1944. Een buurtbewoner herinnert zich hoe Branca Sophia Gans met haar moeder uit het huis aan de Kramatweg gehaald werd. Ze droeg toen een pop met zich mee.

Kramatweg 33-I

Jacob Piller, werkverschaffingsarbeider, Amsterdam, 10 oktober 1889, Ausch­witz, 22 oktober 1942

Bep Piller, verpleegster, Amsterdam, 17 juli 1918, Auschwitz, 28 februari 1945

De andere twee kinderen en de vrouw van Jacob Piller hebben de oorlog over­leefd.

Kramatweg 95-huis

Sofie May-Rechnitz, Halle an der Saale, 14 februari 1891, Auschwitz, 22 mei 1944

Langkatstraat

Langkatstraat 6-huis

Celina Zurel-Roselaar, Amsterdam, 14 oktober 1883, Zeist, 5 april 1944. Celina pleegde op haar onderduikadres in Zeist zelfmoord.

Sophia Zurel, onderwijzeres, Amsterdam, 12 juni 1918, Auschwitz, 30 november 1943

Vier elders wonende kinderen van Celina Zurel-Roselaar werden in Midden-Euro­pa omgebracht. Vijf andere kinderen overleefden de oorlog.

Langkatstraat 7-I

Betje Leon-van Geens, Amsterdam, 8 maart 1921, Sobibor, 9 juli 1943

Daniel Leon, Amsterdam, 18 januari 1939, Sobibor, 9 juli 1943

Judith Leon, Amsterdam, 27 januari 1940, Sobibor, 9 juli 1943

De vader van het gezin, Abraham Leon, woonde op de Blankenstraat 67-II en kwam op een onbekende plaats in Midden-Europa op 31 maart 1944 om het leven.

Langkatstraat 7-III

Max Biegel, kantoorbediende, Amsterdam, 12 mei 1909, Scharnegoutum, 29 fe­bruari 1944. Max Biegel zat ondergedoken in Friesland en werd door het ver­zet geliquideerd omdat zijn gedrag riskant was. Biegel had twee dochters, die de oorlog overleefden.

Langakatstraat 8-huis

Nathan Stoodel, metaalbewerker, Amsterdam, 17 augustus 1909, Auschwitz, 28 februari 1943

Catharina Stoodel-Boas, Amsterdam, 22 november 1910, Sobibor, 14 mei 1943

Debora Stoodel, Amsterdam, 23 december 1930, Sobibor, 14 mei 1943

Sara Stoodel, Amsterdam, 9 september 1932, Sobibor, 14 mei 1943

Eva Stoodel, Amsterdam, 13 februari 1935, Sobibor, 14 mei 1943

Mina Stoodel, Amsterdam, 10 december 1936, Sobibor, 14 mei 1943

Sophie Stoodel, Amsterdam, 1 februari 1938, Sobibor, 14 mei 1943

Isaac Stoodel, Amsterdam, 5 juni 1939, Sobibor, 14 mei 1943

Langkatstraat 10-huis

Jacob Troeder, diamantbewerker, Amsterdam, 17 juli 1903, Auschwitz, 31 maart 1944

Reina Troeder-Cohen, Amsterdam, 10 november 1899, Auschwitz, 19 november 1943

Eva Troeder, Amsterdam, 16 december 1931, Auschwitz, 19 november 1943

Adela Troeder, Amsterdam, 25 mei 1933, Auschwitz, 19 november 1943

Joseph Troeder, Amsterdam, 27 december 1935, Auschwitz, 19 november 1943

Hijman Troeder, Amsterdam, 2 november 1938, Auschwitz, 19 november 1943

Rebecca Troeder, Westerbork, 1 september 1943, geen verdere berichten

Langkatstraat 10-I

Emanuel Canes, Amsterdam, 22 november 1870, Auschwitz, 14 september 1942

Aaltje Canes-Blog, Amsterdam, 2 maart 1878, Auschwitz, 14 september 1942

David Canes, werkverschaffingsarbeider, Amsterdam, 24 september 1919, Maut­hausen, 18 juli 1941

Langkatstraat 10-III

Izaak Peperwortel, chauffeur/bereden politie, Amsterdam, 9 maart 1914, Neu­engamme, 6 mei 1942

Johan Peperwortel, onbekend, 24 september 1941, onbekend, 8 oktober 1941

De vrouw en andere (vier?) kinderen van Izaak Peperwortel zouden de oorlog overleefd hebben.

Langkatstraat 12-huis

Joseph Moscou, diamantbewerker, Amsterdam, 20 november 1880, Auschwitz, 6 augustus 1942

Rachel Moscou-Bromet, Amsterdam, 26 juni 1888, Sobibor, 2 april 1943

Elisabeth Moscou, naaister, Amsterdam, 31 maart 1922, Auschwitz, 30 september 1942

Jonas Moscou, Amsterdam, 16 juli 1924, Sobibor, 2 april 1943

Coenraad Moscou, Amsterdam, 16 april 1927, Sobibor, 2 april 1943

Abraham (Bram) Moscou, Amsterdam, 16 april 1927, Sobibor, 2 april 1943. Bram ging naar de Ternateschool aan het Javaplantsoen.

Isaac Moscou, Amsterdam, 18 juli 1929, Sobibor, 2 april 1943

Herman Moscou, Amsterdam, 4 december 1931, Sobibor, 2 april 1943

Clara Moscou, Amsterdam, 26 maart 1934, Sobibor, 2 april 1943

Madurastraat

Madurastraat 15-II

Izrael Dawid Beer, bontwerker, Podgorze, 19 juli 1892, Sobibor, 28 mei 1943

Jette Beer-Dasberg, Haarlem, 23 februari 1897, Sobibor, 28 mei 1943

Joseph Beer, bontwerker, Haarlem, 25 december 1918, Sobibor, 9 april 1943

Mauritz Beer, perser, Haarlem, 30 augustus 1921, Auschwitz, 30 september 1942

Madurastraat 76-III

Josephine Smits-Silas, Amsterdam, 11 juni 1916, Auschwitz, 31 januari 1944

Madurastraat 123-I

Abraham Engelsman, gemeentewerkman, Amsterdam, 25 december 1887, Ausch­witz, 24 september 1942

Clara Engelsman-Barend, Amsterdam, 5 juli 1883, Auschwitz, 24 september 1942

 

Makassarstraat

Makassarstraat 2-III

Samuel Walvisch, havenarbeider, Amsterdam, 23 maart 1894, Sobibor, 28 mei 1943

Sientje Walvisch-Mok, Amsterdam, 30 december 1893, Sobibor, 28 mei 1943

Heintje Walvisch, cacaoverwerker, Amsterdam, 3 februari 1922, Auschwitz, 30 september 1942

Jacob Walvisch, beddenmaker, Amsterdam, 20 augustus 1923, Auschwitz, 30 september 1942

Salomon Walvisch, Amsterdam, 7 december 1928, Sobibor, 28 mei 1943

Makassarstraat 13-I

Mirjam Pach-Koort, Amsterdam, 12 november 1885, Auschwitz, 12 oktober 1942

Louis Sarfaty, koopman, 20 februari 1917, Auschwitz, 31 januari 1943

Mathilda Sarfaty-Pach, verkoopster, Amsterdam, 2 december 1913, Auschwitz, 12 oktober 1942

Makassarstraat 18-II

Maurits Koppel, slager, Zutphen, 20 november 1878, Auschwitz, 28 januari 1944

Babetta Koppel-Sondhelm, Kleinlangheim, 28 december 1881, Auschwitz, 28 januari 1944

Makassarstraat 24-II

Benedictus Lap, winkelbediende, Amsterdam, 23 april 1906, Auschwitz, 31 mei 1944. Lap hielp ondergedoken Joden met persoonsbewijzen en bonkaarten; hij weigerde een ster te dragen. De echtgenote van Lap heeft de oorlog overleefd. Het echtpaar had een kind; hierover is geen informatie.

Makassarstraat 39-I

Levie Gompers, Gouda, 1 juni 1907, Sobibor, 23 april 1943

Sara Gompers-Silas, Amsterdam, 13 december 1905, Sobibor, 28 mei 1943

Mozes Gompers, Amsterdam, 17 oktober 1931, Sobibor, 28 mei 1943

Jacob Gompers, Amsterdam, 17 januari 1933, Sobibor, 28 mei 1943

Leentje Gompers, Amsterdam, 14 april 1938, Sobibor, 28 mei 1943

Willem Gompers, Amsterdam, 5 oktober 1940, Sobibor, 28 mei 1943

Makassarstraat 60-III

Abraham Wurms, diamantbewerker, Amsterdam, 21 september 1892, Bergen-Belsen, 7 februari 1945

Makassarstraat 70-II

Bertha van der Kop-Kleiblatt, Harlinghausen, 4 juli 1884, Sobibor, 16 april 1943

Karel Berets, Krefeld, 10 juli 1909, Auschwitz, 31 januari 1944

Anneliese Berets-van der Kop, handwerkster, Paderborn, 3 juni 1917, Auschwitz, 31 januari 1944

Adelheid Schönlank-van der Kop, knipster, Herlinghausen, 27 december 1920, onbekende sterfdatum en -plaats

Makassarstraat 98-II

Philip de la Penha, transportarbeider, Amsterdam, 14 juni 1920, Auschwitz, 30 september 1942

Roza Krammer, dienstbode, Leeuwarden, 11 september 1916, Auschwitz, 30 september 1942

Philip en Roza waren op 22 juli 1942 met elkaar in het huwelijk getreden

Makassarstraat 100-III

Hartog Lierens, schoenmaker, Amsterdam, 19 april 1903, Sobibor, 16 juli 1943

Catharina Elisabeth Lierens-de la Penha, Amsterdam, 8 februari 1904, Sobibor, 16 juli 1943

Hijman Lierens, Zuilen, 30 maart 1932, Sobibor, 16 juli 1943

Joseph Lierens, Amsterdam, 26 februari 1936, Sobibor, 16 juli 1943

 

 

Makassarstraat 112-III

Eliazer Verdoner, diamantbewerker, Amsterdam, 21 juni 1892, Auschwitz, 28 februari 1943

Clara Verdoner-van Loon, Amsterdam, 5 november 1889, Auschwitz, 8 oktober 1942

Salomon Verdoner, kleermaker, Amsterdam, 10 oktober 1917, onbekend (Midden-Europa), 31 december 1943

Judith Vischschraper-Verdoner, Amsterdam, 20 augustus 1919, Auschwitz, 8 oktober 1942

Isaäc Verdoner, bankwerker, Amsterdam, 13 juni 1921, Auschwitz, 30 september 1942

Bernard Vischschraper, kapper, Amsterdam, 1 augustus 1913, Auschwitz, 28 februari 1943

Makassarstraat 114-huis

Leendert Allegro, koopman en eigenaar groente- en fruitzaak Makassarstraat 114, Amsterdam, 9 september 1887, Auschwitz, 19 november 1942

Sietje Allegro-Agsteribbe, Amsterdam, 2 januari 1890, Auschwitz, 19 november 1942

Marcus Allegro, kleermaker, Amsterdam, 17 augustus 1916, Auschwitz, 18 juli 1942

Een ander kind van de familie Allegro heeft de oorlog overleefd.

Makassarstraat 124-I

Mozes Vos, Amsterdam, 28 november 1891, Sobibor, 16 april 1943

Mietje Vos-de Vries, Amsterdam, 28 november 1892, Sobibor, 16 april 1943

Arend Vos, 1 november 1929, Sobibor, 16 april 1943

Makassarstraat 158-huis

Aaltje Haringman-Bremer, eigenares sigarenhandel Makassarstraat 106, Amsterdam, 2 augustus 1887, Auschwitz, 17 september 1942

Elias Haringman, kleermaker, Amsterdam, 23 april 1917, Auschwitz, 30 september 1942

Mataramstraat

Mataramstraat 22-III

Catharina Halberstadt, dagdienstbode, Amsterdam, 17 juli 1917, Auschwitz, 30 september 1942

Emanuel Halberstadt, magazijnbediende, Amsterdam, 7 november 1923, Sobibor, 28 mei 1943

 

Menadostraat

Menadostraat 15-III

Herman Stokvis, Antwerpen, 25 november 1903, onbekend, 31 maart 1944

Klaartje Stokvis-Simmeren, Groningen, 26 mei 1904, Auschwitz, 22 oktober 1943

Menadostraat 25-huis

Benjamin Bakker, Beverwijk, 20 September 1873, Auschwitz, 10 September 1942

Betje Bakker-Belinfante, Amsterdam, 29 juli 1870, Auschwitz, 10 September 1942

Minahassastraat

Minahassastraat 20-II

Levie Polak, kantoorbediende, Amsterdam, 9 augustus 1902, Sobibor, 11 juni 1943

Sarah Polak-Rens, Antwerpen, 7 januari 1907, Sobibor, 11 juni 1943

Minahassastraat 21

Margaretha Bartels-van der Glas, hulp in de huishouding, Amsterdam, 1 januari 1892, Sobibor, 21 mei 1943

Anna Bartels, Amsterdam, 27 november 1914, Sobibor, 9 juli 1943

Elsa Bartels, Amsterdam, 9 augustus 1919, Sobibor, 21 mei 1943

Minahassastraat 21-I

Enny Jozephine Rens, modiste, 25 april 1923, Sobibor, 11 juni 1943

Minahassastraat 23-I

Eliezar Goudsmit, kantoorbediende, Amsterdam, 6 februari 1917, onbekend (Midden-Europa), 31 maart 1943. Eliezar was met zijn vrouw lid van het Revolutionair Socialistisch Jeugdverbond (RSJV), 1936. Het RSJV was gelieerd aan de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP), een afsplitsing van de SDAP onder leiding van Jacques de Kadt en Piet J. Schmidt, die later zou fuseren met de (trotskistisch georiënteerde) Revolutionair-Socialistische Partij van Henk Sneevliet.

Eva Goudsmit-Ricardo, Amsterdam, 18 november 1919, Sobibor, 11 juni 1943

Philip Goudsmit, Amsterdam, 2 mei 1937, Sobibor, 11 juni 1943 (via het zoge­noemde kindertransport uit Vught, over Westerbork, van juni 1943)

Max Goudsmit, 24 april 1940, Sobibor, 4 juni 1943

Minahassastraat 51-II

Joseph Nikkelsberg, koopman, Amsterdam, 21 januari 1898, onbekend, 31 maart 1944

Sara Nikkelsberg-Barber, Amsterdam, 21 juni 1900, Auschwitz, 19 november 1943

Ester van Osch-Nikkelsberg, Amsterdam, 22 mei 1921, Auschwitz, 11 februari 1944

Femmina Nikkelsberg, kledingmaakster, Amsterdam, 24 november 1922, Ausch­witz, 21 januari 1944

Vogelina van Os, Amsterdam, 21 juli 1941, Auschwitz, 11 februari 1944

Molukkenstraat

Molukkenstraat 69-I

Salomon Pappie, schoenwinkelier, Amsterdam, 6 augustus 1892, Auschwitz, 12 februari 1943

Hanna Pappie-Gomes de Mesquita, Amsterdam, 18 mei 1890, Auschwitz, 12 februari 1943

Heintje Engelander-Pappie, winkeljuffrouw, Amsterdam, 2 augustus 1924, Sobibor, 9 juli 1943. Heintje was getrouwd met onderwijzer Louis Engelander van de Tugelaweg

Max Pappie, Zandvoort, 30 mei 1930, Auschwitz, 12 februari 1943

Molukkenstraat 71-huis

Michel Lakmaker, boekhandelaar op Molukkenstraat 71, Amsterdam, 24 april 1896, Auschwitz, 31 maart 1944

Jael Lakmaker-Melkman, Amsterdam, 8 augustus 1893, Auschwitz, 22 oktober 1943

Gerald Lakmaker, Amsterdam, 30 december 1928, Auschwitz, 22 oktober 1943. Mogelijk hebben enige andere leden van deze familie de oorlog overleefd.

Molukkenstraat 92-huis

Wilhelmina Kube-Cohen, Amsterdam, 27 mei 1888, Amsterdam, 11 maart 1942

Molukkenstraat 111-I

Samuel van Gelderen, eigenaar delicatessenzaak op Molukkenstraat 111, Deventer, 3 januari 1904, Sobibor, 28 mei 1943

Anna van Gelderen-Bekkers, Almelo, 7 januari 1914, Sobibor, 28 mei 1943

Gabriel Salomon van Gelderen, Amsterdam, 24 maart 1935, Sobibor, 28 mei 1943

Hester Sophia van Gelderen, Amsterdam, 12 oktober 1938, Sobibor, 28 mei 1943

Molukkenstraat 140-huis

Jeanette Kroonenberg-Meijer, Amsterdam, 25 april 1901, Sobibor, 21 mei 1943. Echtgenoot en twee kinderen zijn na arrestatie Jeanette ondergedoken en hebben de oorlog overleefd.

Molukkenstraat 142-I

Abraham Izaks, herenkapper, Amsterdam, 16 oktober 1890, Auschwitz, 1 oktober 1942

Judith Izaks-de Swarte, Amsterdam, 29 januari 1891, Auschwitz, 1 oktober 1942

Bob Izaks, fietsenmaker, Amsterdam, 13 augustus 1925, Auschwitz, 31 januari 1943

Willy Izaks, Amsterdam, 9 april 1928, Auschwitz, 1 oktober 1942

Sonja Izaks, Amsterdam, 13 juli 1930, Auschwitz, 1 oktober 1942

Molukkenstraat 143-I

Ephraim Zeeman, diamantbewerker, Amsterdam, 30 november 1895, Auschwitz, 28 februari 1943

Mietje Zeeman-Schrijver, Amsterdam, 26 december 1902, Auschwitz, 15 oktober 1942

Simon Zeeman, Amsterdam, 31 augustus 1929, Auschwitz, 15 oktober 1942

Judith Zeeman, Amsterdam, 24 maart 1932, Auschwitz, 15 oktober 1942

Elisabeth Zeeman, Amsterdam, 19 maart 1936, Auschwitz, 15 oktober 1942

Molukkenstraat 149-II

Samuel Daniel ten Brink, poelier, Amsterdam, 5 mei 1905, Auschwitz, 13 augus­tus 1942

Molukkenstraat 154-II

Abraham van Praag, marktkoopman, Amsterdam, 30 december 1899, onbekend (Midden-Europa), 31 maart 1944

Branca van Praag-Velleman, Amsterdam, 27 maart 1900, Sobibor, 21 mei 1943

Philip van Praag, Amsterdam, 26 februari 1930, Auschwitz, 11 februari 1944

Molukkenstraat 175-I

Gezin Blitz

Leonard Jules Jean Blitz, corrector, Berchem, 10 augustus 1903, Seibersdorf, 31 maart 1943

Jeannette Blitz-Snijders, Amsterdam, 22 september 1907, Auschwitz, 10 september 1942

Marie Therese Josephine Herline Blitz, Etterbeek, 24 maart 1930, Auschwitz, 10 september 1942

Norbert Henri Jacques Blitz, Antwerpen, 6 juli 1931, Auschwitz, 10 september 1942

Raymond Maurice Jean Blitz, Ninove, 18 juni 1937, Auschwitz, 10 september 1942

Liliane Jeanne Madeleine Blitz, Amsterdam, 12 december 1941, Auschwitz, 10 september 1942

Gezin Snijders

Noach Snijders, Amsterdam, 11 maart 1876, Sobibor, 5 maart 1943

Herline Snijders-de Vries, Amsterdam, 10 mei 1879, Sobibor, 5 maart 1943

Molukkenstraat 184-huis

Alexander Reens, schoenmaker, Amsterdam, 28 december 1898, Auschwitz, 28 februari 1943

Sebille Salome Reens-Sterk, Amsterdam, 10 januari 1900, Auschwitz, 8 oktober 1942

Gabriel Reens, Amsterdam, 27 juli 1928, Auschwitz, 8 oktober 1942

Molukkenstraat 199-huis

Levie Swabe, winkelbediende, Amsterdam, 26 december 1904, onbekend (Midden-Europa), 31 maart 1943

 

Niasstraat

Niasstraat 10-huis

David Blog, eigenaar fruitwinkel Niasstraat 10, Amsterdam, 1 mei 1899, Seibersdorf, 31 maart 1943

Branca Blog-van der Bokke, Amsterdam, 15 december 1897, Auschwitz, 10 september 1942

Elsje van der Bokke-Walg, winkelierster, Amsterdam, 2 december 1873, Auschwitz, 21 september 1943

Sara Gosselaar/Blog, huishoudster, Amsterdam, 2 januari 1923, Auschwitz, 15 oktober 1942

Salomon Blog, Amsterdam, 25 oktober 1931, Auschwitz, 10 september 1942

Niasstraat 17-II

Marcus Kroonenberg, lompenventer, Amsterdam, 30 augustus 1896, Auschwitz, 30 september 1942

Grietje Kroonenberg-Waterman, Amsterdam, 26 januari 1896, Auschwitz, 16 augustus 1942

Keetje Peeper-Kroonenberg, kantoorbediende, Amsterdam, 13 maart 1920, Auschwitz, 30 september 1942

Betje Kroonenberg, dassenmaakster, Amsterdam, 17 augustus 1922, Auschwitz, 30 september 1942

Debora Reina Kroonenberg, Amsterdam, 25 april 1933, Auschwitz, 16 augustus 1942

Sophia Kroonenberg, Amsterdam, 10 oktober 1935, Auschwitz, 16 augustus 1942

Niasstraat 29-huis

Adolf Aronius, slager, Amsterdam, 5 augustus 1899, Auschwitz, 5 november 1942

Niasstraat 30-I

Anna Flora-Braunberger, Rotterdam, 25 juli 1876, Auschwitz, 10 september 1942

Een thuiswonend kind overleefde de oorlog

Niasstraat 34-huis

Emanuel Raske, schoenmaker, Groningen, 7 september 1907, Auschwitz, 30 april 1943

Judith Raske-Rodriques, Amsterdam, 19 september 1910, Auschwitz, 19 februari 1943

Freddy Raske, Amsterdam, 4 juni 1936, Auschwitz, 19 februari 1943

Joseph Raske, Amsterdam, 29 september 1940, Auschwitz, 19 februari 1943

Niasstraat 46-huis

Levie Jacob Berlijn, Alkmaar, 14 november 1872, Auschwitz, 10 september 1942

Aaltje Berlijn-Berlijn, Edam, 7 november 1871, Auschwitz, 10 september 1942

Palembangstraat

Palembangstraat 3-I

Simon Polak, diamantbewerker, 7 oktober 1878, Auschwitz, 19 oktober 1942

Abigael Polak-Caransa, Amsterdam, 29 juni 1876, Auschwitz, 8 oktober 1942

Levie Polak, kantoorbediende, Amsterdam, 9 augustus 1902, Sobibor, 11 juni 1943

Twee thuiswonende kinderen hebben de oorlog overleefd.

Palembangstraat 17-II

Machiel Pach, ambtenaar PTT, Amsterdam, 29 augustus 1898, onbekend (Midden-Europa), 29 januari 1945

Helena Antoinetta Pach-Berlijn, Amsterdam, 23 mei 1900, Sobibor, 4 juni 1943

Leendert Pach, Amsterdam, 21 juni 1872, Auschwitz, 21 januari 1943

Palembangstraat 21-I

Philip Polak, sigarenmaker, Amsterdam, 30 september 1898, Sobibor, 23 april 1943

Saartje Polak-Witsenhuijsen, Amsterdam, 29 oktober 1899, Sobibor, 23 april 1943

Clara Polak, Kampen, 21 augustus 1930, Sobibor, 23 april 1943

Max Polak, Amsterdam, 10 augustus 1937, Sobibor, 23 april 1943

Palembangstraat 39-II

Joseph Hijman Koker, diamantbewerker, Amsterdam, 13 december 1870, Auschwitz, 23 november 1942

Henriëtta Juliana Adolphina Grohmann, Rotterdam, 3 mei 1882, Auschwitz, 23 november 1942

Rudolph Koker, leerling-tekenaar, Amsterdam, 8 november 1922, Gross Rosen, 7 februari 1945

David Koker, leerling-schilder op de 3e Ambachtschool Amsterdam-Oost, Amsterdam, 14 september 1925, Auschwitz, 30 september 1942

Palembangstraat 50-huis

Marcus van Geens, Rotterdam, 17 mei 1912, Auschwitz, 28 februari 1943

Eva van Geens-Kool, Amsterdam, 12 januari 1918, Sobibor, 21 mei 1943

Barend van Geens, Amsterdam, 11 augustus 1936, Sobibor, 21 mei 1943

Levie van Geens, Amsterdam, 10 juli 1940, Sobibor, 21 mei 1943

Lydia Lena Eva van Geens, Amsterdam, 11 september 1941, Auschwits, 11 februari 1944

Perlakstraat

Perlakstraat 8-I

Icek Majer Friede, Dombi, 16 oktober 1886, Sobibor, 23 april 1943

Perlakstraat 12

Louis de Geus, kantoorbediende, Amsterdam, 5 juni 1904, Auschwitz, 31 maart 1944

Femmina de Geus-Polak, Amsterdam, 6 april 1906, Auschwitz, 22 oktober 1943

Perlakstraat 15-II

Henderika Jas-Wagenaar, Steele, 23 juni 1915, Auschwitz, 27 augustus 1943

Klara Jas, 6 oktober 1939, Auschwitz, 27 augustus 1943

Isaac Jas, Amsterdam, 20 mei 1942, omgeving Auschwitz, 7 augustus 1943

Echtgenoot Gerrit Jas overleefde de oorlog.

Preangerstraat

Preangerstraat 3-huis

David Lierens, banketbakker, Amsterdam, 7 juni 1913, Sobibor, 21 mei 1943

Sophia Lierens-Stempel, kleermaakster, Amsterdam, 12 maart 1910, Sobibor, 21 mei 1943

Abraham Lierens, Amsterdam, 20 mei 1933, Sobibor, 21 mei 1943

Jansje Lierens, Amsterdam, 23 maart 1936, Sobibor, 21 mei 1943

Barend Marcus Lierens, Amsterdam, 9 april 1938, Sobibor, 21 mei 1943

Anna Lierens, Amsterdam, 13 november 1939, Sobibor, 21 mei 1943

Emanuel Lierens, Amsterdam, 21 oktober 1941, Sobibor, 21 mei 1943

 

Preangerstraat 4-I

Benjamin Emden, diamantslijper, Amsterdam, 5 april 1878, Amsterdam, 12 augustus 1942

Reintje Emden-Gerritse, Amsterdam, 23 april 1881, Sobibor, 11 juni 1943

Abraham Emden, leerbewerker, Amsterdam, 28 maart 1920, Sobibor, 23 juli 1943

Isaac Emden, leerling-kleermaker, Amsterdam, 19 januari 1923, Sobibor, 23 juli 1943

Preangerstraat 4-II

Simon Korper, sigarenmaker met standplaats Dapperplein, Amsterdam, 8 September 1890, Auschwitz, 29 oktober 1942

Eva Korper-de Vries, Amsterdam, 9 februari 1881, Auschwitz, 26 februari 1943

Preangerstraat 6-II

Salomon Levit, Amsterdam, 5 mei 1914, Auschwitz, 30 april 1943

Alida Levit-Scheffer, Amsterdam, 11 januari 1913, Auschwitz, 1 februari 1943

Hartog Levit, Amsterdam, 10 augustus 1936, Auschwitz, 1 februari 1943

Willem Levit, Amsterdam, 30 juni 1938, Auschwitz, 1 februari 1943

Rosalie Levit, Amsterdam, 27 juli 1940, Auschwitz, 1 februari 1943

Preangerstraat 7-I

Hilletje Werkendam-Bremer, Amsterdam, 4 april 1881, Auschwitz, 14 januari 1943

Preangerstraat 22-II

Isidore Vaz Dias, kapper, Amsterdam, 19 juni 1900, Neuengamme, 2 juli 1942. Vaz Dias zat in het verzetswerk via de C.P.N. en werd op 1 juli 1941 opgepakt.

Riouwstraat

Riouwstraat 18-I

Mozes Montesinos, bakker, Amsterdam, 27 december 1908, onbekend (Midden-Europa), 31 maart 1944

Marianne Montesinos-de Zwarte, Amsterdam, 29 april 1913, Auschwitz, 19 ok­tober 1942

Jacques Montesinos, Amsterdam, 21 oktober 1934, Auschwitz, 19 oktober 1942

Riouwstraat 21-I

Abraham Weiss, rubberbewerker, Bratislava, 22 september 1881, Auschwitz, 7 september 1942

Roosje Weiss-Polak, Amsterdam, 7 juli 1888, Auschwitz, 7 september 1942

Riouwstraat 30-I

Hijman Goudsmit, lompensorteerder, Amsterdam, 24 mei 1907, Auschwitz, 31 oktober 1943

Riouwstraat 43-huis

Samuel Klisser, Amsterdam, 18 juli 1868, Amsterdam, 16 augustus 1942

Semarangstraat

Semarangstraat 7-II

Levie Polak, Amsterdam, 20 juli 1896, Auschwitz, 4 novem­ber 1942. Zijn echtgenote en twee kinderen overleefden de oorlog.

Semarangstraat 16-II

Betje Kaanis, handwerker, Rotterdam, 11 juni 1917, Auschwitz, 30 september 1942

Semarangstraat 17-I

David Groenheijm, Amsterdam, 24 februari 1893, Auschwitz, 30 september 1942

Alma Groenheijm-Hermann, Ottweiler, 10 juni 1896, Sobibor, 16 april 1943

Bernard Meijer Groenheijm, elektricien, Wierden, 24 mei 1923, Auschwitz, 30 september 1942

Regina Bertha Groenheijm, kapster, Almelo, 29 juli 1925, Auschwitz, 30 september 1942

Bertha Alma Groenheijm, Amsterdam, 3 juni 1929, Sobibor, 16 april 1943

Semarangstraat 19-II

Levie van Maarsen, schilder, Amsterdam, 31 oktober 1891, Auschwitz, 10 september 1943

Martha van Maarsen-Polak, Amsterdam, 15 mei 1891, Auschwitz, 10 september 1943

Maurits Joseph van Maarsen, kantoorbediende, Amsterdam, 8 september 1923, Auschwitz, 31 maart 1944

Jenny Catharina Martha van Maarsen, costumier, Amsterdam, 17 september 1924, Hamburg, 1 mei 1945

Sibogastraat

Sibogastraat 23-I

Wolf de Vries, rietvlechter, Amsterdam, 27 mei 1876, Amsterdam, 27 januari 1943

Rebecca de Vries-Polak, Amsterdam, 8 mei 1880, Auschwitz, 8 april 1944

Saartje Polak, Amsterdam, 13 december 1878, Sobibor, 28 mei 1943

Henny Eliasar-de Vries, naaister, Amsterdam, 14 November 1920, Midden Europa, 31 augustus 1944

Soembawastraat

Soembawastraat 42-huis

Abraham Samson, bontwerker, Amsterdam, 6 december 1907, Lublin, 30 novem­ber 1943

Soembawastraat 56-I

Henriette Maria Slagter-Melkman, Amsterdam, 11 maart 1894, Sobibor, 11 juni 1943

Hermina Elzas-Slagter, atelierhoudster, Amsterdam, 13 oktober 1919, Ausch­witz, 24 september 1943

Suze Slagter, Amsterdam, 22 juli 1927, Auschwitz, 3 september 1943

Louis Slagter, Amsterdam, 22 juli 1927, Auschwitz, 31 maart 1944

Soembawastraat 56-II

Abraham van den Berg, reiziger, Amsterdam, 2 november 1894, Auschwitz, 30 september 1942

Henriëtte van den Berg, typografe, 5 augustus 1925, Auschwitz, 30 september 1942

Marie van den Berg, naaister, Amsterdam, 1 juni 1927, Auschwitz, 30 september 1942

Soendastraat

Soendastraat 35-huis

Nathan van der Bokke, metaalbewerker, Amsterdam, 30 juni 1899, Sobibor, 16 april 1943

Klaartje van der Bokke-Lap, Amsterdam, 19 maart 1901, Sobibor, 16 april 1943

Salomon van der Bokke, Amsterdam, 11 mei 1931, Sobiborm 16 april 1943

Elly van der Bokke, Amsterdam, 28 maart 1937, Sobibor, 16 april 1943

Solostraat

Solostraat 14-huis

Hartog Presser, expeditieknecht, Brunssum, 7 augustus 1918, Midden Europa, 30 juni 1943

Louise Presser, naaister, Amsterdam, 7 januari 1923, Sobibor, 23 juli 1943

Sumatraplantsoen

Sumatraplantsoen 27-huis

Aron Blom, drogist, Amsterdam, 9 november 1909, Auschwitz, 30 april 1943

Serla Blom-Meer, Podgorze, 6 april 1902, Auschwitz, 19 februari 1943

Pesia Esther Blom, Amsterdam, 18 augustus 1940, Auschwitz, 19 februari 1943

Esther Julia Blom, Amsterdam, 7 maart 1942, Auschwitz, 19 februari 1943

Sumatraplantsoen 49-II

Louis Cohen, diamantzager, Amsterdam, 4 februari 1904, Bergen-Belsen, 31 mei 1945

Sumatraplantsoen 80-huis

Leon van Gelder, chauffeur, Amersfoort, 10 april 1882, Auschwitz, 21 september 1942

Mathilda van Gelder-Blog, Amsterdam, 11 oktober 1894, Auschwitz, 21 septem­ber 1942

Henriette (Jettie) Zwarenstein-van Gelder, kantoorbediende, Amsterdam, 13 september 1917, Auschwitz, 25 december 1942

Simon van Gelder, kleermaker, Amsterdam, 19 mei 1919, Stutthof, 15 november 1944

Clara van Gelder, Amsterdam, 28 januari 1933, Auschwitz, 21 september 1942

 

Sumatrastraat

Sumatrastraat 68-huis

Louis de Vries, stoffeerder, Sappemeer, 26 juli 1893, Dachau, 23 april 1945

Rebekka de Vries-van der Klei, Appingedam, 16 juni 1894, Auschwitz, 17 septem­ber 1943

Via Vogelina de Vries, naaister, Amsterdam, 20 maart 1920, Auschwitz, 17 sep­tember 1943

Frouke de Vries, naaister, Amsterdam, 6 april 1923, Auschwitz, 17 september 1943

Sumatrastraat 166-III

Otto Heinricht Christian Paul Schmidt, Altona, 16 oktober 1894, sterfdatum en -plaats niet bekend

Lena Schmidt-Schaaij, Rotterdam, 13 augustus 1897, sterfdatum en -plaats niet bekend

Christian Paul Schmidt, Rotterdam, 27 oktober 1921, sterfdatum en -plaats niet bekend

Sumatrastraat 217-II

Salomon van Leer, Smallingerland, 3 maart 1876, Auschwitz, 7 december 1942

Anna van Leer-Bloch, Schoterland, 12 april 1873, Amsterdam, 2 maart 1941

Lehman van Leer, Smallingerland, 15 augustus 1902, onbekend (Midden-Europa), 31 maart 1944

Sumatrastraat 225-III

Jeanette Cousin, Amsterdam, 19 november 1913, Amsterdam, 31 oktober 1944

Sumatrastraat 242-II

Godschalk van den Berg, schilder, Amsterdam, 27 september 1885, Auschwitz, 10 september 1942

Frederika van den Berg-Frankfort, Amsterdam, 29 juli 1898, Auschwitz, 10 sep­tember 1942

Hendrika van den Berg, Antwerpen, 23 februari 1929, Auschwitz, 10 september 1942

Ternatestraat

Ternatestraat 7-II

Eliazer Kloos, venter, Amsterdam, 5 april 1877, Sobibor, 16 juli 1943.

Sientje Kloos-Zoute, Amsterdam, 21 april 1877, Sobibor, 16 juli 1943.

Ephraim Kloos, kantoorbediende, Amsterdam, 24 maart 1910, Sobibor, 16 juli 1943.

Levie Kloos, magazijnbediende, Amsterdam, 7 September 1915, Sobibor, 16 juli 1943.

Ternatestraat 9-huis

Abraham Lierens, koopman, Amsterdam, 11 juli 1886, Auschwitz, 12 februari 1943.

Jansje Lierens-Lessing, Amsterdam, 9 april 1887, Auschwitz, 12 februari 1943.

Maurits Lierens, bijperser, Amsterdam, 23 augustus 1923, Sobibor, 16 juli 1943.

Ternatestraat 12-II

Cosman van Heeks, koopman, Londen, 21 april 1905, Buchenwald, 7 februari 1945.

Anna van Heeks-Lierens, Amsterdam, 28 November 1910, Sobibor, 16 juli 1943.

Judic van Heeks, Amsterdam, 7 februari 1942, Sobibor, 16 juli 1943.

Ternatestraat 43-III

Fannij Swaab-Konijn, Haarlem, 22 augustus 1890, Auschwitz, 19 oktober 1942

Judith Swaab, Den Haag, 11 juni 1926, Sobibor, 16 april 1943

Tidorestraat

Tidorestraat 24-huis

Simson Cohen Rodrigues, kleermaker, Amsterdam, 3 mei 1896, Sobibor, 2 juli 1943. Simson was communist en trouwde in 1940 met de gescheiden Lena van Kreeveld, die al drie kinderen van haar vorige man (Frankfort) had.

Lena Cohen Rodrigues-van Kreeveld, Altona, 1 december 1908, Sobibor, 2 juli 1943

Rebecca Frankfort, Amsterdam, 23 september 1928, Sobibor, 2 juli 1943

Hendrik Frankfort, Amsterdam, 5 oktober 1930, Auschwitz, 25 januari 1943

Richard Frankfort, Amsterdam, 31 januari 1935, Sobibor, 2 juli 1943

 

Tidorestraat 35-I

Samuel de Jong, brandstoffenhandelaar, Amsterdam, 27 november 1903, Sobi­bor, 4 juni 1943

Sebina de Jong-Wurms, Amsterdam, 17 augustus 1904, Sobibor, 4 juni 1943

Salomon de Jong, kolenwerker, Amsterdam, 17 september 1921, Auschwitz, 9 december 1942

Jansje de Jong, Amsterdam, 30 april 1923, Sobibor, 28 mei 1943

Betje de Jong, Amsterdam, 8 maart 1927, Sobibor, 28 mei 1943

Selina de Jong, Amsterdam, 3 oktober 1931, Sobibor, 4 juni 1943

Tidorestraat 35-III

Salomon de Jong, Amsterdam, 25 maart 1872, Auschwitz, 3 december 1942

Toministraat

Toministraat 7-I

Jacob Roos, vertegenwoordiger, Amsterdam, 7 augustus 1905, Sobibor, 21 mei 1943

Lena Roos-Grajer, Amsterdam, 19 december 1907, Sobibor, 21 mei 1943

Bernard Hartog Roos, Amsterdam, 22 december 1935, Sobibor, 21 mei 1943

Louis Roos, Amsterdam, 19 april 1937, Sobibor, 21 mei 1943

Jozef Roos, Amsterdam, 28 mei 1941, Sobibor, 21 mei 1943

Valentijnkade

Valentijnkade 20-huis

Mozes de Vries, café(koffiehuis)houder van Ombilinstraat 15, Lexmond, 25 september 1880, Auschwitz, 22 oktober 1942

Bela de Vries, winkelbediende, 11 augustus 1922, Auschwitz, 11 februari 1944

Zeeburgerdijk

Zeeburgerdijk 201-I

Mozes Mok, werkman, Amsterdam, 24 juni 1887, Sobibor, 28 mei 1943

Anna Mok-Roselaar, Amsterdam, 27 maart 1893, Sobibor, 28 mei 1943

Golda Mok-Koopman, naaister, Amsterdam, 10 juli 1919, Auschwitz, 15 oktober 1942. De echtgenoot heeft de oorlog overleefd.

Salomon Mok, slager, 1 februari 1920, Sobibor, 9 juli 1943

Zeeburgerdijk 226-huis

Hartog de Vries, beambte Synagoge en bewaarder begraafplaats, Hoorn, 18 maart 1881, Auschwitz, 27 augustus 1943. Hartog de Vries had ook een belang­rijke rol bij de vereniging voor de Joodse jeugd in de Indische Buurt, Tsengierei Rechouwous.

Gesiena de Vries-de Beer, Winschoten, 8 september 1878, Amsterdam, 26 juli 1941

Eva de Vries, Amsterdam, 17 juli 1906, Sobibor 28 mei 1943

Zeeburgerdijk 321

Oskar Frank, Fürstenau, 13 juni 1908, Auschwitz, 10 september 1942. Oskar Frank wordt al in 2 november 1939 vanuit de barakken aan de Zeeburgerdijk naar het opvangkamp Westerbork overgebracht, waarvan hij op 15 juli 1942 naar Auschwitz getransporteerd wordt.

ANDERE ARTIKELEN: 2018 Aanzet voor een geschiedenis van de Marokkaanse Indische Buurt 2016 Oproep Steun voor elkaar 2016 Teruggaan of blijven? 2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes 2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein 2016 Interview met Mustapha Khaddari 2016 Interview met Jan Beerenhout 2016 Interview met Ahmed Marcouch 2016 Interview met Ahmed El Mesri 2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen 2016 Het verloren gaan van idealen 2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden 2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging 2016 Boeken in de Javastraat 2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen 2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka! 2016 Bekende Indische Buurters 2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein 2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein 2011 Cameratoezicht 2009 Radicalisering 2004 Gevoelens van onveiligheid 2004 Belwinkels in de Javastraat 2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt) 2000 De wisselwoningen 1994 Reality-serie Bureau Balistraat 1997 Verslaafde schiet twee agenten neer 1996 Ulu Camii 1995 An Nasr Moskee 1993 De moord op Andre Hartman 1992 Nordholt doet grote hashvangst 1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen 1985 Buikschot 1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat 1982 Horrorhuis aan de Kramatweg 1981 Anti-Fascisten tegen Amicales 1980 Enige kraakkranten 1979 Kraakgroep Indische Buurt 1979 De Buurtwinkel 1978 De pyromaan van de Soembawastraat 1978 Anarchistisch Nonnen Front 1977 Heroine 1977 Familiedrama leidt tot hamermoord 1976 Linkse actie 1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt 1974 Buikschot uit noodweer 1973 Experiment genezing 1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet 1972 Het urinoir aan de Valentijnkade 1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt 1970 BB - weg ermee! 1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis 1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland 1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat 1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs 1965 Outsiders in de Archipel 1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt 1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat 1964 Moord in de Perlakstraat 1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening 1960 Ernstig tramongeval 1960 Ontploffing op het Ceramplein 1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade 1958 Boenen ter ere Gods 1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel 1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat 1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel 1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme 1952 Hand verloren aan de Riouwstraat 1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt 1950 Overtreding van het hamsterverbod 1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga 1949 Wielerronde Indische Buurt 1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat 1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt 1948 Waarheidswinkel 1946 Herbegraving Jelle Posthuma 1945 Meester Padding 1945 Ontspanningsvereniging Flevo 1945 Schietpartij op de Dam 1945 Katja, beul van Vught 1944 Hongerwinter 1943 N.S.B.-ers 1943 Bommen op de Eltheto! 1942 Max Blokzijl spreekt 1942 Jeugdstorm marcheert! 1942 Zum Stehlen ausgeschickt 1941 Moord in de Javastraat 1941 Februaristaking in de Indische Buurt 1941 De Veemarkt veroverd op de Joden! 1941 W.A. actief in de Javastraat 1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt 1941 Ds. Tonnon 1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein 1940 Bommen op de buurt 1940 Zwartepoorte kampioen... 1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam 1940 Oorlog in de Indische Buurt 1939 Shell Sportpark 1939 Pontificale hoogmis 1938 Het oude Zeeburg verdwijnt 1937 Jeugddag Indische Buurt 1937 Tuchteloze jeugd 1937 Razzia in de Padangstraat 1936 RK vroedvrouwen 1936 Revolutiebouw 1935 Fietsplaatjes 1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk 1935 De Rimboe wordt Huize Ambon 1935 Don Bosco-huis 1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg 1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen 1934 Weigering Wilhelmus te zingen 1933 Het Thälmann-huis 1933 Pastoor van der Wiel 1933 Drie Duitsers 1933 Gered uit de greep van Hitler 1933 Clubgebouw Archipel 1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes 1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat 1932 Liefdestwist? 1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat 1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat 1932 Brief van een Roomsch kameraadje 1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt 1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat 1931 Rotte vis 1931 Iepen 1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer 1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P. 1931 Brand in de Javastraat 1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis 1931 Het massaal spreekkoor 1930 De Nederlandse vlag misbruikt 1930 Het jonge Pieter Jellen-werk 1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost 1930 Joyriding 1930 Politietoezicht 1930 Gereformeerd 1930 De markt in de Javastraat 1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt 1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk 1929 Lourdes 1929 Vrijgekocht door missievriendjes 1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat 1929 Moord in de Gerardus Majella 1929 Venters zien geen uitweg 1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat 1928 Niasplein wordt Makassarplein 1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento 1928 Rechouwous-jeugd op stap 1928 Gebouw de Schakel 1928 Blind 1927 Buurtvereniging Ceram 1927 Verzuiling in het jeugdwerk 1927 Onmin in de Boetonstraat 1927 Bakkers 1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool 1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt 1926 Afsluiting van de Diemerdijk 1926 Schutting 1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein 1926 Het lokaal van het Leger des Heils 1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk' 1925 Het Zeeburgerdorp 1925 Demping van de Polderwetering 1925 Wijding 1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt 1925 Geen man, geen cent voor het leger 1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61 1925 Groepsgebouw de Toorts 1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist 1924 Elthetokerk, bouw en opening 1924 Nieuwe straten 1924 De aanleg van de Riouwstraat 1924 Winkelweek Indische Buurt 1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat 1922 Premiewoningen voor arbeiders 1921 Een jongen, die een meisje bleek 1921 De storm 1921 Het Java-Kwartier 1921 Christelijke propaganda 1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij 1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig 1919 Moord in de Djambistraat 1918 Brand bij café Koopmans 1918 De aanleg van het Zuiderzeepark 1917 Broodoproer en revolutie 1917 Militairen maken de buurt onveilig 1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk 1916 Zeeburgerkermis 1916 Onteigening bouwgronden 1915 Slaat den smeris dood 1914 Mene Tekel 1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex 1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk 1913 Nieuwe tramplannen 1913 Het Bavohuis 1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren 1911 De Berlageblokken 1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat 1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag 1911 Nieuw stratenplan 1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat 1909 De communistische Indische Buurt 1908 Jacob Pierik verdrinkt 1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen 1907 Smit springt uit het raam 1906 Stadstrand 1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk 1905 Balistraat 48 1905 Fietsverbod 1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk 1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt 1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep 1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis" 1903 Nieuw Muiderpoortstation 1903 Kinderlokker 1903 Moord in de Celebesstraat 1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein 1903 Politie in de Indische Buurt 1903 Dagpauwoog 1902 Een tramritje 1902 Arabieren 1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat 1902 Relletjes in de Javastraat 1902 Illegaal caféwezen 1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse 1901 De wielerbaan 1900 Bierdrinkende jeugd 1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat 1899 Snorrende kogel 1897 Floretstoot door het hoofd 1897 Bouw van de Indische Buurt 1895 De lijnbaan 1894 Halte Zeeburgerdijk 1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort 1891 Vingertop 1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk 1889 De tramomnibus 1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk 1887 Hotel Zeeburg 1886 Het tweede abbatoir 1886 Ergerlijk dronkemanstoneel 1882 Een dierenvriend 1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk 1881 Onzedelijke taferelen 1881 Een drankzuchtig hoekje 1880 Ringslangen 1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat 1877 Een wandeling 1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk 1877 Verplaatsing van de Veemarkt 1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam 1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt 1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk 1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg 1804 Harddraverij 1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE 1756 Runderpest in Zeeburg 1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk 1739 Een vondeling aan de Hogedijk 1733 Paalworm 1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond 1714 Opening Joodse begraafplaats 1681 Verslibbing 1663 Herberg Zeeburg 1651 De Zeeburgerdijk breekt door 1647 Herberg 't Vosje 1631 Watermolen en gemaal 1563 Mijlpaal 1328 Outersdorp 1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk
Advertentie

Een gedachte over “De vermoording van de Joodse Indische Buurt

 1. Patimah Schwatzkächel-Amat, Rietnesse 2 hs, 1082 CE Amsterdam. Tel 06 53526432

  Louis Sarfaty, Makassarstraat 13-1, is de jongste broer van mijn moeder, Engelina Sarfaty, die de oorlog heeft overleefd. Louis woonde met zijn vrouw en schoonmoeder tegenover zijn zusje Frederika Wierts-Sarfaty, die op nr 8 hs woonde, en ook de oorlog heeft overleefd. Kan ik een Stolpertstein aanvragen voor hem? Ben erg onder de indruk van dit project. Dank.
  Pati Schwarzkächel-Amat.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s