Project Historisering Indische Buurt

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Deze website is onderdeel van het Project Historisering Indische Buurt.

Project Historisering Indische Buurt

Het project Historisering Indische Buurt is ontstaan in 2013. Leidende gedachte achter dit project is dat de geschiedenis van de openbare ruimte een bindende factor kan zijn in een buurt waarvan de bewoners voor een zeer groot deel wortels elders hebben. In dat kader worden deelprojecten gestart die de geschiedenis van de fysieke ruimte van de buurt in de openbare ruimte trekken.

Deelproject website geschiedenis Indische Buurt

Deelproject website geschiedenis Indische Buurt, te raadplegen via www.indischebuurt.nl, ontstond in 2013 en betreft een uitgebreide geschiedenis van de Indische Buurt.

Deelproject Wandelboekje en borden met historische informatie

Samen met Stadsdeel Oost, Stichting Buurtmuseum Indische Buurt en corporaties Alliantie, Eigen Haard en Ymere werden in 2016 23 borden met historische informatie in de openbare ruimte van de Indische Buurt aangebracht, waaronder een betreffende de voormalige synagoge in de Molukkenstraat in de huidige Albert Heijn (zie foto hieronder). Tevens werd een boekje met historische wandelingen gepubliceerd. Dat tot nu toe twee drukken heeft beleefd in een oplage van 1.500 exemplaren. Daarnaast werden met vrijwilligers historische wandelingen door de buurt georganiseerd, die tot op de dag van vandaag plaatsvinden.

Molukkenstr.89.4

Deelproject tentoonstellingen Museum Perronhuisje

In Museum Perron Oost werden in resp. 2015 en 2017 tentoonstellingen gehouden over het Joods verenigingsleven in Amsterdam Oost en de geschiedenis van een Joods communistisch Spanjestrijder verzetsstrijder uit de Tweede Wereldoorlog, Ies van Bergen (zie foto hieronder), en zijn dochter die de oorlog overleefde. Beide tentoonstellingen reisden vervolgens door de Indische Buurt (OB Javaplein en Meevaart) en ook het land in.

1939 ies in Spanje

Deelproject papieren publicatie geschiedenis Indische Buurt

Via lokale boekhandel Java Bookshop (Javastraat) werd in 2017 en 2018 een 10-delige brochurereeks verspreid over de geschiedenis van de Indische Buurt.

Deelproject herdenking Joodse Indische Buurt

In 2018 werd op 4 mei een éénmalige herdenking van de Joodse Indische Buurt georganiseerd (informatiebijeenkomst in Lloyd Hotel, wandeling, herdenking in de Meevaart met rabbijn Tamarah Benima, gezamenlijk eten in de Elthetokerk, met ondersteuning van Stadsdeel Oost. Hierbij werd een herdenkingsboek gepubliceerd.

Deelproject Stolpersteine

Door middel van crowdfunding in de buurt werd geld opgehaald voor het plaatsen van 20 Stolpersteine in de Indische Buurt. Inmiddels zijn de eerste stenen geplaats, waaronder die voor het echtpaar Vuisje uit de Atjehstraat, die een prominente rol vervulden in de synagoge van de Indische Buurt.

levievuisje

Deelproject herdenking slachtoffers razzia’s Muiderpoortstation

Samen met NS en Stichting Buurtmuseum Indische Buurt werd in maart 2019 een herdenkingsruimte ingericht op station Muiderpoort voor de slachtoffers van de razzia’s in de Tweede Wereldoorlog, die via station Muiderpoort naar de vernietigingskampen afgevoerd werden.

polderweg

Deelproject herplaatsing herdenkingssteen Gerardus Majellakerk

Momenteel is een deelproject gestart dat beoogt de herdenkingssteen van de Tweede Wereldoorlog, die in het huidige gebouw van de Gerardus Majellakerk bewaard wordt, terug te plaatsen in de openbare ruimte nabij de oude Gerardus Majellakerk op het Ambonplein.

Projectleider van het project Historisering Indische Buurt is Rogier Schravendeel, te benaderen via schravendeel.r@gmail.com. Alle goede ideeën zijn welkom.